Psühholoogiline nõustamine, mentori toetus, töönõustamine õpetajale, tugimeeskonna toetus ja juhtkonnapoolne abi – need on valdkonnad ja õpetaja toetusprogrammid, mida meie koolides nii harva kohtab. See ongi põhjus, miks õpetajad on hädas, soovivad koolist lahkuda ja eriti noorte õpetajate jõud saab kiiresti otsa.

Praktiline psühholoogia õpetajale on parimatele teadmistele psühholoogias ja minu kogemustele põhinevate toetusmaterjalide pakkumise võimalus just alustavatele ja noortele õpetajatele. Ka oma töös raskustega maadlevatele õpetajate on siin e-materjale eneseanalüüsiks ja uute lähenemiste katsetuseks.

Psühholoogiline nõustamine just õpetajale on minu ammune soov ja soovitus olnud kõigis koolides tugimeeskondadele, mis kahjuks pole vajalikul määral teostunud.

Oma videoloengus räägin sellest “Miks õpetaja pole piisavalt toetatud? 7 põhjust tugisüsteemi muutmiseks” Samast minu kanalist YouTubes võib leida veel mitmeid loenguid tasuta, mis aitavad õpetajal mõista oma raskuste põhjusi.

Lihtsate praktilise psühholoogia õppematerjalide ja abimaterjalide sisu õpetajale on kogunenud minu kui autori pikajalisest kogemusest õpetajana, hariduspsühholoogina ja koolitajana. Olen töötanud nii õpetajana erivajadustega laste klassides ja koolispsühholoogina mitmes koolis kui ka paljude õpetajate, lapsevanemate, tugimeeskondade ning haridusjuhtide koolitajana. Olen õpetanud erinevaid teemasid psühholoogias. Nende kohta lihtsaid kokkuvõtteid tahangi siin jagada.

Psühholoogiline nõustamine pikemate koolitusprojektide ajal on andnud mulle kõige suurema tõuke selliste lihtsate abimaterjalide koostamiseks. Tähtsamad teemad on olnud erivajadustega poiste toetamine kooliraskuste ja väljalanguse ennetamiseks, matemaatika õpetamise aluseks olevad psühholoogilised seaduspärasused ja tugimeeskonna koostöö õpetajaga. Mitmeid aastaid olen nõustanud tugispetsialiste, tugimeeskondi ja omavalitsusi toetussüsteemi ülesehitamise teemadel.

Tunnivaatluste, õpetajate tööraskuste analüüsi ja psühholoogilise nõustamise kaudu on saanud ilmselgeks, et õpetajatel oleks palju kergem koolis töötada ja edukalt toime tulla ka oma õpilastega, kui nad tunneksid ja kasutaksid oma töös rohkem praktilise psühholoogia lihtsaid aluspõhimõtteid. 

Silmapaistev vajadus ilmneb just isiksuse-, sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia teemade osas. Ka erivajadustega laste keeruline õpetamine koolis muutuks lihtsamaks, kui lapse- ja hariduspsühholoogiaga seotud oskusteabe kasutamine oleks õpetajale käepärane.

Käsiraamat 2012 Atlex

Osa sellest koolituste materjalist on ilmunud ka 2012 (ja 2020 aastal uus trükk) käsiraamatuna Atlex kirjastuselt ” Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia”

Tutvustan seda käsiraamatut ka oma videoloengus YouTubes:

Veebipoodi olen aga kogumas uuendatud erinevates vormides e-materjale, mida õpetaja (tugispetsialist, lapsevanem) saaks kasutada oma personaalse õpitee läbimiseks praktilises psühholoogias ja oma töös katsetamiseks:

 • lühemaid või pikemaid õppe-ja abimaterjale,
 • videoloenguid,
 • e-kursusi,
 • slaidiprogramme jne.

Tahan rõhutada oma materjalidega seda aspekti, et praktiline psühholoogia on lihtne ja eluline. Seetõttu püüan lisada tekstide vahele palju elulisi, aga ka humoorikaid internetipilte, sest “pilt räägib rohkem, kui 1000 sõna”!

Psühholoogilise nõustamise puhul on väga oluline, et õpetaja saaks lihtsaid soovitusi, mitte mingeid viiteid teaduslikele teooriatele ega uuringutele. Loomulikult olen ise kasutanud paljusid erinevaid materjale, aga neid raamatuid, mida ka õpetajad loeksid või peaksid lisaks lugema, esitan siin tekstide vahel vaid kaanepiltidena. Minu käsiraamatut on nimetatud ka “koolipsühholoogia kokaraamatuks”, aga tahan seda lihtsustamist veel jätkata, et õpetaja oskaks, saaks tõesti minu soovitusi katsetada ja rakendada oma töös.

iga õpetaja vajab tuge

Iga õpetaja vajab psühholoogilist tuge ja selle jaoks on vaja tänases koolis leida kõik võimalused.

Need, kes on huvitatud psühholoogia teaduslikest uuringutest (kasvõi oma magistritöö jaoks), oskavad ise piisavalt keerulist ja teaduslikku infot leida.

Seni, kuni õpetaja töö on üleliia raske argipäevas, läbipõlemine silme ees ja mõttes soov koolist lahkuda, pole keeruliste teaduslike teooriate rääkimisest mingit kasu. 

Aastaid õpetajatega suhtlemist koolitustel ja koolides nõustades on mulle andnud piisava ülevaate, mis õpetajatel psühholoogia-alasest oskusteavest on olemas, mis on paljudel puudu ja takistab selletõttu õpetaja head toimetulekut oma tööga. Olen piisavalt kogenud ka seda, milline eriliselt tähtis ja tõenduspõhine teave pole tavaõpetajale mõistetav ega ka selletõttu seda ei rakendata. Näiteks uuenev õpikäsitus, kaasava hariduse teemade rakendamine või ennastjuhtiva õpilase juhendamine.

On oluline anda õpetajatele edasi sellised lihtsad psühholoogia alustõed, mis on juba kaua aega tagasi teaduslikult “vettpidavaks kuulutatud”, mida siis ta saab kasutada oma argipäevatöös ja lapsevanematega suheldes, sest nemad on tihti need oma töö juures koolitustel selgeks saanud.

Eriline mure on mul üheltpoolt nende staažikate õpetajatega seoses, kes õppisid õpetajaks veel aastakümneid tagasi TPedI-s, kui ma seal psühholoogia õppejõuna töötasin. Olin siis just tulevaste õpetajate nõustaja kutsekabinetis ja õpetajakutse üliõpilaste psühholoogiaõppejõud. Selletõttu mäletan väga hästi, mis erialadel, kui palju ja mis teemadel oli neil ette nähtud põhiliselt üldpsühholoogiast baasteadmisi saada.

Kahjuks mõnedel erialadel olid õppekavad pungil aineõppe moodulitest ning selletõttu sellist “kerget ja kasutut” lisainet, nagu psühholoogiast mitmes kateedris arvati, ju vaja polnud.

Muidugi on olnud ka neile õpetajatele palju täienduskoolituse võimalusi ja õpetajad ennast ise harinud, lisaks õppinud. Kahjuks paistab tunnivaatlustes ja koolitustel ikkagi mitmete tähtsate teemade vähene tundmine silma. See teeb neile muidugi töö raskeks ja võib vähendada soovi veel pikka aega koolis edasi töötada. Neile mõtlengi…

Teine mure on mul nende noorte või algajate õpetajatega seoses, kellest mõningaid olen õpetanud lühikursustel ja kes pikemat psühholoogiakursust pole saanud oma piiratud väljaõppe tõttu. Eriti oleks vaja neile enne kooli tööle suundumist piisavalt praktilist harjutamist(n. rollimänge, videokoolitusi, kehtestamise või klassijuhtimise teemal). Pean seda üheks kõige suuremaks puuduseks õpetajate väljaõppes, et neid ei ole piisavalt treenitud ja juhendatud väljaõppe ajal, kuidas näiteks toime tulla keeruliste klasside ja erivajadustega õpilastega (eriti murdeeas).

Veebipoes hakata tasapisi materjale avaldama just nendel olulistel teemadel, mis teeksid õpetajate elu kergemaks. Lähtun oma kogemustest ka õpetajana ja hiljutistest paljudest tunnivaatlustest, mis oleks õpetajale hädavajalik lihtne praktilise psühholoogia teave, et seda saaks kohe oma töös katsetada ja edukate tulemuste korral igapäevaseks “tööriistaks” võtta.

Soome kogemus ja koostöö haridusinimestega, koolijuhtide, psühhoterapeutide ja ainedidaktikutega on toimunud mul 2005.aastast. Olen näinud nende uuendusi ja keerulisi probleeme, mille lahendamiseks seal pidevalt lahendusi otsitakse. Mitte kõik pole ju kuskil ideaalne – probleeme jätkub, aga meil on ka Soomest palju õppida. Selletõttu püüan ka võimalusel olla selle kogemuse edasiandjaks ja kohandajaks Eestis. Kõige rohkem just tugimeeskondade süsteemsema töökorralduse jaoks ja õpetajate toetuseks.

Sooviksin väga, et meie õpetajatel ja tugispetsialistidel oleks koolis palju kergem ning nad ei jätaks raskuste tõttu oma väga tähtsat tööd. Tugimeeskonnal on palju võimalusi õpetajat toetada ” Tugisüsteemi 7 võimalust õpetajat toetada

Soovin toetada oma loengute ja abimaterjalidega ka klassijuhatajaid ning mentoreid, kellel on suur vastutus laste arengus ja klasside, tiimide koostöö kujundamisel.

Loodan, et kirjutate mulle tagasisidet, avaldate oma arvamust ja soove, mis teemal materjale oleks vaja siia postitada ning teie kasuks jagada.

Lugemise ja katsetamise rõõmu teile, armsad õpetajad!

Tänuga

Teie Tiia Lister

Sissejuhatuseks sellele teemale on tehtud ka mu videoloeng eelmisel aastal:

Maa sool või klienditeenindaja…

Näitan 1–16 tulemust 30-st

 • Koolitöö mõju õpetaja tervisel

  “Koolitöö mõju õpetaja vaimsele tervisele. Kuidas ennast kahjude eest kaitsta?”

  17,00 

  Praktiline veebinar Zoomis, mis toimub

   neljapäeval,  22.veebruaril kell 15.00 – 16.30

  Veebinar on mõeldud klassijuhatajatele, tugispetsialistidele, aineõpetajatele ja teistele koolitöötajatele.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  *****

  INFOKS:

  Veebinari pileti soetamise järel saate kinnituskirja Zoomis veebinaril osalemise õiguse kohta oma ostul lisatud meiliaadressile. Kui vajate e-arvet koolile, siis palun saatke täpsed andmed tiia.lister@ellu.ee meilile.  Osalemisõigus veebinaril ja sellega kaasnev järelvaatamise võimalus on mõeldud vaid Teile ja kehtib 2024 õppeaasta lõpuni.

 • Võti klassijuhataja käes

  “VÕTI ON KLASSIJUHATAJA KÄES!” Toetav õpinädal klassijuhatajatele

  19,00 

  ÕPINÄDAL klassijuhataja toetuseks sisaldab 3 veebinari ja BOONUS küsimuste -vastuste vestlust Zoomis

  23.jaanuaril, 26.jaanuaril, 31.jaanuaril ja 7.veebruaril kell 15.00 – kell 16.30.

  Õpinädala klassijuhatajate toetuseks viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  INFOKS:

  Osaluspileti eest tasumise järel saate kinnituskirja õpinädalast osavõtu õiguse kohta kindla osaleja nimele. Kui osalemise eest tasub kool ja on vaja e-arvelduskeskkonna kaudu e-arvet, siis palume korrektse info saata meilitsi  aadressile tiia.lister@ellu.ee  k.a. koos täpse osaleja nime ja tema isikliku meiliaadressiga.

  Vahetult enne 1. veebinari toimumist 23.jaanuaril saadame sama päeva hommikul järgmise meili osaleja nimele Zoomi aadressiga Teie poolt ostul lisatud meiliaadressile või kooli saadetud info alusel. See tagab veebinarile nimelise sissepääsu Zoomi keskkonda kogu õpinädala jooksul.

  Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi veebinaride toimumist personaalse järelvaatamise õiguse õpinädalal osalenud inimese jaoks kuni 2024. õppeaasta lõpuni.

 • Kord majja!

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetaja töös. 5.samm

  10,00 

  5.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks

  “Kord majja!”

  • Materjal 44 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • 10 sammu abiks õpetajale

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös – 4.samm

  10,00 

  4.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks.

  Mõista õpilast, reageeri targalt!

  • Materjal 48 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja  PÕR -is , Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • Tundetarkus ja sotsiaalsed oskused

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös – 7.samm Sotsiaalsed oskused, head suhted

  15,00 

  • Materjal 80 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • Suhtumised positiivseks!

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös 1.samm

  10,00 

   

  1.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks.

  Suhtumised positiivseks! Vaata lühitutvustust

  • Materjal 34 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja  PÕR-is, Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • Teadlikult õpetajarolli

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös 2.samm

  10,00 

   

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös

  2.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks.

  Teadlikult õpetajarolli! Vaata lühitutvustust

  • Materjal 37 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja  PÕR-is, Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • Piirid paika ja usu endasse

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös 3.samm

  10,00 

  3.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks.

  Piirid paika ja usu endasse!

  • Materjal 33 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja  PÕR-is, Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • Kontrolli oma kõnet ja kehakeelt

  10 sammu, mis aitavad õpetajat. 6.samm Kontrolli kõnet ja kehakeelt

  10,00 

  10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös

  6.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale .

  Kontrolli teadlikult oma kõnet ja kehakeelt!

  • Materjal 38 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”
 • Korrutamine jagamine

  Korrutamise ja jagamise õpetamine funktsionaalse meetodiga

  15,00 

  Praktiline veebinar

  toimub neljapäeval,  19.oktoobril kell 15 – 16.00

  Külalisena osaleb Soome matemaatika õpetaja ja matemaatika funktsionaalse õpetamise meetodi looja  Nina ÅGREN.

  Tutvustava video meie külalisesineja Nina ja selle meetodi kohta leiad SIIT.

  Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

  TULE JA AVASTA HUVITAVAID VÕIMALUSI MATEMAATIKAT MEELDIVALT ÕPPIDA, ET VÕIKSID OMA LAST VÕI ÕPILASI PAREMINI TOETADA.

  Matemaatika õppimise tasulised veebinarid aitavad lapsevanemal endal ja ka õpetajal saada ideid, kuidas võiks õpetada lapsele matemaatikat nii, et ta saaks sellest rõõmu ja soovi õppida.

  *****

  INFOKS:

  Osaluspileti eest tasumise järel saate kinnituskirja veebinarist osavõtu õiguse kohta.  Vahetult enne veebinari toimumist eelmisel päeval saadame järgmise meili Zoomist osavõtu aadressiga Teie poolt ostul lisatud meiliaadressile. See tagab veebinarile sissepääsu. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi veebinari toimumist veebinari järelvaatamise õiguse.

 • Kiusatute kaitseks

  Kui klassis või koolis on võim kiusajate käes, kes ja kuidas saaks kiusatuid kaitsta.

  19,00 

  Praktiline veebinar Zoomis, mis toimub

   neljapäeval,  30.mail kell 15.00 – 16.30

  Veebinar on mõeldud klassijuhatajatele, tugispetsialistidele, aineõpetajatele, lapsevanematele ja teistele koolitöötajatele, kes töötavad algkoolis või veidi vanemates klassides.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  *****

  INFOKS:

  Veebinari pileti soetamise järel saate kinnituskirja Zoomis veebinaril osalemise õiguse kohta oma ostul lisatud meiliaadressile. Kui vajate e-arvet koolile, siis palun saatke täpsed andmed tiia.lister@ellu.ee meilile.  Osalemisõigus veebinaril ja sellega kaasnev järelvaatamise võimalus on mõeldud vaid Teile ja kehtib 2024. aasta lõpuni.

 • Poiste veebinar

  Kui õpetajal on raskusi probleemse käitumisega poistega – mida võiks proovida teha?

  13,00 

  Praktiline veebinar Zoomis, mis toimus

   neljapäeval,  28.septembril kell 15 – 16

  järelvaatamise salvestus

  Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  *****

  INFOKS:

  Järelvaatamise pileti soetamise järel saate kinnituskirja järelvaatamise õiguse kohta. Järgmise meiliga saate lingi järelvaatamiseks oma ostul lisatud meiliaadressile. Järelvaatamise võimalus on mõeldud vaid Teile ja kehtib 2 nädalat ostu sooritamise päevast alates.

 • Koostöö lapsevanematega

  Kuidas kaasata lapsevanemaid heale koostööle kooli ja õpetajaga?

  13,00 

  Praktiline veebinar Zoomis, mis toimus

   neljapäeval,  14.septembril kell 15 – 16

  järelvaatamise salvestus

  Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  Koostööveebinar aitab lapsevanemal ja õpetajal saada ideid, kuidas võiks omavahel paremini suhelda just lapse heaks. Kuidas teha koostööd nii, et oleks omavaheline üksteise mõistmine ja head suhted?

  *****

  INFOKS:

  Osaluspileti soetamise järel saate kinnituskirja järelvaatamise õiguse kohta. Järgmise meiliga saate lingi järelvaatamiseks oma ostul lisatud meiliaadressile. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi toimumist ka järelvaatamise õiguse kaheks nädalaks.

 • Õpetaja kaitseks

  Kuidas õpetaja saaks ennast kaitsta, kui temaga tööl ebaviisakalt käitutakse?

  10,00 

  Praktiline veebinar õpetajatele Zoomis

  Esmaspäeval, 28.augustil kell 15 – 16  toimunud veebinari salvestusvideo järelvaatamiseks.

  “Kuidas õpetaja saaks ennast kaitsta, kui temaga tööl ebaviisakalt käitutakse?”

  Praktilised nipid sujuvamaks suhtluseks õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega.

  Veebinar on mõeldud õpihimulistele õpetajatele, kes on kogenud tööl endaga ebameeldivat käitumist ja inetuid sõnu õpilaste või täiskasvanute poolt.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  *****

  INFOKS:

  Järelvaatamise osaluspileti soetamise järel saate kinnituskirja selle video vaatamise õiguse kohta. Siis järgmise meiliga saadame video järelvaatamise lingi sellele meilile, mida ostul lisasite.  Järelvaatamise võimalus on mõeldud vaid Teile ja kehtib 2 nädalat ostu sooritamise päevast alates.

 • Matemaatika õppimise toetamine

  Kuidas toetada last matemaatika õppimisel? Video järelvaatamiseks

  10,00 

  Praktiline veebinar Zoomis

  Järelvaatamise pilet, mille ostmise ja tasumise järel saadame veebinari salvestuslingi Teie meiliaadressile.

  Soodushind kuni 30.septembrini!

  Esimene matemaatika õpetamise toetamise veebinar toimus neljapäeval, 10.augustil kell 15 – 16

  “Kuidas julgustada ja toetada koolieelikut või algklassilast matemaatika õppimisel?” 5 tähtsaimat aluspõhimõtet, mis innustavad last rõõmsalt õppima matemaatikat.

  Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  TULE JA AVASTA HUVITAVAID VÕIMALUSI MATEMAATIKAT MEELDIVALT ÕPPIDA, ET VÕIKSID OMA LAST VÕI ÕPILASI PAREMINI TOETADA.

  Matemaatika õppimise tasulised veebinarid aitavad lapsevanemal endal ja ka õpetajal saada ideid, kuidas võiks õpetada lapsele matemaatikat nii, et ta saaks sellest rõõmu ja soovi õppida.

  *****

  INFOKS:

  Osaluspileti soetamise järel saad kinnituskirja veebinarist osavõtu õiguse kohta. Enne veebinari toimumist  saadame teise meili Zoomi aadressiga ostul lisatud meiliaadressile, mis tagab veebinarile sissepääsu. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi toimumist ka järelvaatamise õiguse.

 • Arvude õppimine

  Kuidas võiks laps arve õppida, et edaspidi aritmeetilised tehted hästi selgeks saaksid?

  15,00 

  Praktiline veebinar Zoomis

  3. matemaatika õppimise toetamise veebinari, mis toimus neljapäeval, 7.septembril kell 15-16,

  järelvaatamise salvestus.

  “Kuidas võiks laps arve õppida, et edaspidi aritmeetilised põhitehted hästi selgeks saaksid?” Lisavõtted, mis kergendavad lapsel arvude õppimisel nende sisulist mõistmist.

  Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

  Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

  TULE JA AVASTA HUVITAVAID VÕIMALUSI MATEMAATIKAT MEELDIVALT ÕPPIDA, ET VÕIKSID OMA LAST VÕI ÕPILASI PAREMINI TOETADA.

  Matemaatika õppimise tasulised veebinarid aitavad lapsevanemal endal ja ka õpetajal saada ideid, kuidas võiks õpetada lapsele matemaatikat nii, et ta saaks sellest rõõmu ja soovi õppida.

  *****

  INFOKS:

  Järelvaatamise osaluspileti soetamise järel saate kinnituskirja ja lisameili järelvaatamise lingiga ostmisel lisatud Teie meiliaadressile. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast tasumist vaid Teile isiklikult kasutusõiguse järelvaatamiseks 2 nädalaks.