Kuidas kaasata lapsevanemaid heale koostööle kooli ja õpetajaga?

13,00 

Praktiline veebinar Zoomis, mis toimus

 neljapäeval,  14.septembril kell 15 – 16

järelvaatamise salvestus

Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

Koostööveebinar aitab lapsevanemal ja õpetajal saada ideid, kuidas võiks omavahel paremini suhelda just lapse heaks. Kuidas teha koostööd nii, et oleks omavaheline üksteise mõistmine ja head suhted?

*****

INFOKS:

Osaluspileti soetamise järel saate kinnituskirja järelvaatamise õiguse kohta. Järgmise meiliga saate lingi järelvaatamiseks oma ostul lisatud meiliaadressile. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi toimumist ka järelvaatamise õiguse kaheks nädalaks.

Kirjeldus

Kui mõtleme oma laste heaolule nii koolis kui ka kodus, siis ei saa kuidagi jätta tähelepanuta seda, et kõik lapsega seotud täiskasvanud vastutavad oma rolli piires lapse hea käekäigu eest.

Lapsevanematel on omad täielikud õigused lapse elu ja kasvamist toetada, tehes ise aktiivselt koostööd õpetajate, treenerite ja teiste täiskasvanutega, kellega laps suhtleb.

Samas ka õpetajal on omad ülesanded koolis lapsega seoses teda õpetada ja suunata õppekavast tulenevalt eesmärke saavutama, head haridust omandama. Ometi ei suuda kool üksinda ega ka pere ilma oma kooli kaasabita nii tähtsat ülesannet täita. Laps vajab kõigi temaga seotud täiskasvanute omavahelist head läbisaamist, mõistvaid koostöösuhteid, häid eeskujusid ja ühiste eesmärkide olemasolu. Ainult siis tunneb laps ennast turvaliselt ja tema õppimine koos kasvamisega on parimal moel toetatud.

Veebinaril räägime:

  • Millised on lapsevanemate ootused kooli suhtes, mis võivad jääda kooli ja õpetajate poolt märkamata või mõistmata?
  • Milline on õpetaja või kooli vaatenurk ja ootused koostööks lapsevanematega? Kuidas neid lapsevanemale edastatakse?
  • Kuidas õpetaja on vastutav hea koostöö eest koduga ja mis võib seda takistada?
  • Milles erineb õpetaja ja lapsevanema roll selles koostöös?
  • Miks lapsevanemad võivad olla rahulolematud oma lapse koolis toimuvaga või õpetaja käitumisega nende lapse suhtes?
  • Mis tekitab kodus negatiivseid reaktsioone kooliga seoses? Kuidas kool saaks seda tasandada või keerulisi olukordi lahendada?
  • Miks tekivad õpetaja ja lapsevanema vahel arusaamatused või konfliktid? Kuidas mõjub see lapsele?
  • Millised on hea koostöö eeldused kooli ja kodu vahel?

Meie ühine eesmärk võiks olla selles koostöös: mõistame üksteist ja väldime arusaamatusi kooli ja kodu vahel.

Olete oodatud veebinarile!