Kuidas ELLU sai alguse?

Meie MTÜ ELLU sai alguse 2005.aastal, kui olime Andra Liibekiga koos õppinud videotundides eneseväljendust kaamera ees ja mõistsime, et see pole juhuslik kohtumine meil omavahel. Meist said uue ühingu loojad.

Tiia Lister
Tiia Lister
Andra Liibek
Andra Liibek

Olime mõlemad otsimas võimalusi tegutseda nende inimeste – eelkõige laste – heaks, kellel läheb elu raskelt ja keeruliselt. Olime „haavatud ja elust kõrvale jäetud“ inimeste toetamisel valmis neid aitama. Oli vaja vaid võimalusi leida.

Tiia oli aastaid töötanud TLÜ kutsekabinetis tulevaste õpetajate nõustajana, algklasside õpetajana erivajadustega laste klassis, koolipsühholoogina, koolitajana õpetajate täienduskoolituses; paljudes koolides, ka erikoolis, nõustajana ja hariduspsühholoogina. Aga see töö oli valdavalt ilma oma meeskonnata ja pideva läbipõlemise ohuga.

Andra oli uuendusliku mõtlemise ja tegutsemisega, kirjutanud palju projekte ja olnud Hagudi Hakkajate MTÜ eestvedaja oma raamatupidamiste ja planeerimise tegevuste kõrval. Koos olime üksteist täiendav meeskond. Mittetulundusühing ELLU sai ka 2006.aastal Raplamaa Partnerluskogu liikmeks.

Meie juhtmõtteks ja eesmärgiks tookord oli ja on siiani:

” Me tahame panustada nii, et noored inimesed saaksid astuda ELLU enesekindlatena ja ettevalmistatult.

Me tahame toetada, õpetada ja nõustada neid õpetajaid ja lapsi, kellel on raske tulla toime ELU nõudmistega koolis.

Me tahame ennetada ja aidata, et keegi ei peaks läbi põlema ja võiks jääda ELLU, sest suudab kohaneda.”

Meie teekond läbi aastate

Sutlema hobused
Võimalused ja piirangud

Poiste-seminarid, tüdrukute vaimne tervis, isa ja ema mõju lastele

Poiste-seminarid algasid 2005.a. Tohisoo mõisas lastekaitsepäeval rahvusvahelinekoolitusseminar “Isata poiss vajab tuge!” Edasi “Poiste õpiraskusedpraktilisi lahendusi Soomes ja Eestis” koostöös Soome Instituudi ja Soome Pajakooli õpetajatega. 26.märtsil 2010 toimus meie korraldusel Tallinnas Rahvusraamatukogus rahvusvaheline seminar “Päästke poisid“, kus oli esinejaid nii Soomest, Lätist ja Eestist.

2009.a jaanuaris toimus Riias Läti kristlike õpetajate konverents, kus osales üle 500 õpetaja kogu Lätist. Tiia Lister esines seal kolme loenguga ja igale loengule järgnes töötuba. Tema teemaks oli “Poisid ja tüdrukud – erilised ja kallid!” Järgmisel aastal osalesime Ogre koguduse suvelaagris. Sealsete koolituste ja nõustamise põhiteemaks oli “Ema ja isa mõju lapse arengule ja kasvamisele”, “Armastus ja viha – suguvõsa kaasavarana”.

Koos Soome Instituudiga Raplas koolitus tüdrukute probleemidest “Mis on juhtunud meie tüdrukutega?”, Koolituse eriline külaline oli Soome tuntud pereterapeut Saara Kinnunen, Biola Ülikooli magistrant Ülle Käärik Ühendusest Lapsed Eestis, mitme rahvusvahelise lasteprojekti juht, Mari Uusitalo Helsingi Tyttöjentalo juhataja teema oli “Tüdrukutemaja – kellele ja miks?” “Tähelepanu all on tüdrukute vaimne tervis!” , Tallinnna Lastehaigla lastepsühhiaater Anu Kleinberg ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi teadur Merike Sisask. Ka koos Soome Instituudiga koolitus “Tüdrukute elu tulevikuvaates”.

Meie aastatepikkuseks abiks, tõlgiks ja koostööpartneriks oli Nelly Jaanus oma suurepärase soome keele oskusega ja kõigi õppematerjalide korrastamisel täpse keeletoimetamisega. Tänu temale on tõlgitud Eesti lugejatele ka mitmed Saara Kinnunen raamatud, millest esimene oli “Las ma olen laps”

Kuus aastat oli Soome Instituudi juhatajaks eripedagoogist doktor Jaana Vasama, kelle eelmine töö Soomes koolijuhina mõjutas tema tegemisi Soome hariduse parimate praktikate Eestisse toomisel. Oleme rõõmsad, et meie olime Jaana lähedased koostööpartnerid, kellega koos tegime paljusid huvitavaid ettevõtmisi Soome haridusuuenduste tutvustamiseks Eestis nii eripedagoogika ja hariduspsühholoogia ühendamisel kui ka tugimeeskondade loomiseks koolides.

Koostöö Riikliku Eksami ja Kvalifikatsiooni Keskusega REKK, kus osalesime meie kursusega “Kuidas suhelda poistega? Kuidas juhendada poisse klassis?” Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmis “Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” läbi terve aasta toimunud koolitustega “Kuidas kutseõpetaja saab õpiraskustega noormeest õppetunnis abistada” 15 erinevas kutsekoolis.

Tugimeeskonnad koolis ja õpilasabi süsteemi tutvustamise algus 2008

Alustasime Soomes väga hästi toimiva õpilasabi (oppilashuolto) süsteemi tutvumisega. Esinesime Eesti Maaomavalitsuste Linnade-Valdade päevadel ettekandega “Laste ja perede tugisüsteemid tulevikuvaates”.

Tihedas koostöös Soome Instituudiga ja pedagoogikadoktor Jaana Vasamaga oleme välja arendanud 4-päevase koolitusprogrammi “Õpilasabi koolis”, mis tutvustas erinevatele maakondade ja koolide juhtidele ning tugispetsialistidele Soomes väga positiivsete tulemustega töötavat õpilasabisüsteemi.

Toimus 4-päevane koolitus “Õpilasabi koolis” Saaremaal ja paljudes Eesti maakondades infopäevad süsteemi tutvustuseks.

2009.a jaanuaris toimus Riias Läti kristlike õpetajate konverents, kus osales üle 500 õpetaja kogu Lätist. Tiia Lister esines seal kolme loenguga ja igale loengule järgnes töötuba. Tema teemaks oli “Poisid ja tüdrukud – erilised ja kallid!”

Koos MTÜ Isata Laste Heaks ja Põhja -Tallinna Sotsiaalosakonnaga toimusid Kalju koguduse Tetermanni majas kohtumisgrupp Põhja-Tallinna üksikvanematega peredele.Selle tegevuse vabatahtlikud toetajad olid peale meie veel MTÜ Isata Laste Heaks, St.Michaels Mediast, AS AGM, Kalju kogudusest ja Soomest, kust pärines põhiline abi peredele riiete ja mänguasjadena. Kolm Eesti ettevõtet – Rakvere Lihakombinaat, AS Leibur ja AS Paulig toetasid ühekordselt peresid ka oma toodetega.

2011 aastal 80-tunnine õpetajate – tugiisikute baaskoolitus Vana-Vigala TTK „Hariduslike erivajadustega (HEV) õppurite õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse integreeritud mudel kutsehariduses“. Koos pedagoogikadoktor Jaana Vasamaga.

Aastatepikkune MTÜ ELLU osalusega raadiotöö Pereraadios algas 2009

MTÜ ELLU osavõtul algas Pereraadios saade “Kodutunne”, kus olid suurepärasteks koostööpartneriteks ja saatejuhiks Kärt Einlo koos Kadri Abneriga. See aeg oli eriline meediaõppus meile ka tuleviku jaoks.

Aastatel 2012 – 2018 toimusid ka saated Koolikella” sarjas koos Tulevikuhariduse PIRN meeskonnaga:

Matemaatika õpetajate koolitused ja nõustamine aastatel 2010 – 2012 Oela külas, pikad koolitused Tartus, Tallinnas ja Saaremaal.

Alustasime uut ja väga meeldivat koostööd Helsingi Ülikooli kauaaegse matemaatika didaktika õppejõu ja Soome ühe parima matemaatika õpiku Matikkamatka autoriga Hellevi Putkoneniga ja hiljem tema kolleegi Johannes Paasoneniga.

“Matemaatikatund ja õpiraskustega õpilane” Oela külas Mihkli-Andrese talu külalistemajas. “Matemaatikaga algusest peale”, “Matemaatikatund ja õpiraskustega õpilane”, „Aktiivsed tegevused ja mängud algklasside matemaatikatunnis. Matemaatikatunni psühholoogilised alused.“ “Õpiraskustega õpilaste abistamine matemaatika õpiabis”, „ Mõõtmine ja mõõtühikud. Tekstülesanded ja nende lahendamine“.

Üheks ettevalmistustöö osaks oli ka Hellevi Putkoneni artikkel „Hariduses“ nr 3 /2011 Kuidas Soome põhikooli 1.-6. klassis on kolme viimase aastakümne jooksul edendatud matemaatika õpetamist“, mille tõlkis ja valmistas ette Nelly Jaanus.

Aastatel 2015-2020 oli ELLU põhiliseks väljakutseks koostöö MTÜ-ga Tulevikuhariduse PIRN, kellega koos toimusid mitmed projektid omavalitsuste erivajadustega laste tugisüsteemi ülesehitamiseks ja koolide auditid ning nõustamised .

Täna oleme oma tegevusega virtuaalselt internetis, kus nii Facebooki lehe ja FB-i grupi Praktiline psühholoogia abiks õpetajale kui ka oma kodulehe postituste kaudu jagame põhiliselt õpetajatele ja lapsevanematele praktilise psühholoogia alast oskusteavet.

Olge meiega ja jätkame koos teekonda!