Siin esitatud müügitingimused on koostatud E-Kaubandusliidu lehel e-kauplejale mõeldud juhendite eeskujul ja kehtivad meie Veebipoes.

Veebipoe TIIALISTER.EE (edaspidi Veebipood) omanik on Tiia Lister FIE (registrikood 11770066),
Asukohaga Rapla, Koidu tänav 17, Rapla vald 79513.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo.
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kõik hinnad on kuvatud eurodes.

Kuna meie Veebipoes on ainult allalaetavad tooted, siis ei lisandu tasu kohaletoimetamise eest. Samuti puudub toodetel käibemaks.
Kõik teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Iga ostetud toode on mõeldud ainult ühele kliendile kasutamiseks ja pole lubatud edasi anda tasuta kellegi teise kasutusse ilma eraldi Veebipoe loata.

Kõik tooted on intellektuaalse autoriõigusega ja ei tohi ilma autori loata paljundada ega kasutada teistes õppematerjalides või töödes. Autoriks on hariduspsühholoog Tiia Lister.

Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita
nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Teatatud ajaperioodil võib mõnele tootele olla sooduskupong, millest teavitatakse klienti sotsiaalmeedias, uudiskirjas ja seda saab kasutada selle ajavahemiku jooksul kauba ostmiseks.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Ostetud tootega seotud infost teavitatakse klienti e-kirja teel.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik omandada seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel,
teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.
Toote kättesaamine
Pärast tasumisele kuuluva summa laekumist Veebipoe arvelduskontole, avaneb kliendil võimalus laadida alla vastav toode või saada ligipääs ostetud toote (n. videoloeng) vaatamisele. Samuti on võimalus saada toote omanikuks e-kirja kaudu.
Taganemisõiguse võimalus on keeruline allalaetavate toodete puhul ja selletõttu see meie Veebipoes tavapäraselt puudub. Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimuste järgi https://www.riigiteataja.ee/akt/13160258
puudub allalaetavatel toodetel taganemisõigus nende olemusliku vormi tõttu.
Tagame kõik vajaliku info eelnevalt toote kirjelduses (k.a. toote sisukord), et klient saaks teha juba eelnevalt põhjendatud valiku.

Kuna allalaetava toote puhul pole võimalik toodet tagastada, siis tootega seotud vigade või probleemide puhul lahendatakse need koostöös kliendiga.

Erandjuhul pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul, kui mingil erilisel põhjusel ilmnevad parandamatud vead tootes.
Selleks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus vabas vormis ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb
asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud
tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni ostja on esitanud selged tõendid toote mittevastavusest nõutule.
Kuna allalaetava toote puhul pole võimalik toodet tagastada, siis tootega seotud vigade või probleemide puhul lahendatakse need koostöös kliendiga.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,
mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-
kirja aadressile tiia.lister@ellu.ee või helistada telefonil: +372 56503535.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või
tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest erineva
kasutamisega.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab
Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab
Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis 15 päeva jooksul.
Otseturustus ja isikuandmete töötlemine.

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood ei jaga isikuandmeid ühelegi Veebipoe toimimisega seotud koospartnerile ilma vastava loata ja teavituseta klientidelt . Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud oma nõusoleku otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tiia.lister@ellu.ee või helistada telefonil +37256503525
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda
Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda selle komisjoni vastaval lehel.
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust
tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.