Personaalne uus aprillikuu kursus on avatud igale tellijale 35 päeva jooksul kinnises Facebooki grupis uurimiseks ja õppimiseks just temale sobival ajal.

Kursuse 35 päeva maksab vaid 79 eurot, samas kui psühholoogilise nõustamise tunnihind on keskmiselt 70 eurot.

Õpilaste mälestused
Õpilaste mälestused

Kursuse suurimad KASUTEGURID:

1. Peale sisulist õppimist, põhjalikku eneseanalüüsi ja juhendavat tagasisidet, saad luua endale sobiva personaalse sisuga ÕPETAJAROLLI uues paremini toimivas vormis, mis on üles ehitatud praktilise psühholoogia seaduspärasustest lähtudes.

2. Saad sisuliselt paremini tuttavaks õpetajarolliga seotud tähtsamate põhimõtetega – rollipilt, rolliootused, rollikäitumine, rollikonflikt ja rollirepertuaar. Samuti ka enda minapildi, enesehinnangu ja piiridega seotud teemadega, mida saad praktikas ise kontrollida ja katsetada.

3. Kursuse käigus analüüsitud ja korrigeeritud personaalne ÕPETAJAROLL toetub siis enese positiivse minapildi, adekvaatse enesehinnangu ja oma piiride tundmisele, mis on õpetajatööga parema toimetuleku aluseks ning annab võimaluse tulevikus raskusi ennetada.

SEE ON JUST SULLE, ARMAS ÕPETAJA, KUI SUL ON RASKUSI

 • … ainetunnis õpilastega, kes käituvad halvasti või segavad tundi.
 • … luua tunnis töörahu või hoida tunnidistsipliini, et saaks õpetada ja õppida.
 • … sellisel moel ja emotsionaalse stressiga töötada ning tunned, et enam ei taha õpetaja olla.

Personaalse kursuse tunnused:

 • vabade valikutega ja personaalne õpiteekond õpetajale;
 • palju e-materjale ja videoid, lihtsaid näiteid ja selgitusi;
 • eneseanalüüsi küsimused ja võimalused leida endale vastuseid;
 • enda näidete ja praktilise töö analüüs õpipäevikus;
 • kursuse juhandaja kirjalik tagasiside ja vajadusel lisaks tasuline töönõustamine;
 • otsime koos lahendusi keerulistele olukordadele;
 • uuendatud personaalne, õpetajale sobiv rollikuvand.
Esimese personaalse kursuse lühitutvustus, mis algas veebruaris 2023

Kellele on see veebiõpe mõeldud ja sobiv?

 • Esimesi samme tegevale noorele õpetajale, kes tunneb, et klassi ette minna on raske või hirmutav, kuna praktikat on olnud liiga vähe.
 • Õpetajale, kes on tulnud kooli omamata piisavat ettevalmistust, enesekindlust õpilastega suhtlemiseks, õppeprotsessi juhtimiseks.
 • Asendusõpetajale, kelle koolikogemus pole olnud eriti rõõmustav, aga õpetajatöö meeldib.
 • Õpetajale, kelle ettevalmistus on olnud põhiliselt ainealane, mistõttu on õpilastega keeruline suhelda, töörahu saavutada ja konflikte vältida.
 • Õpetajale, kelle lapsevanemad on liiga kriitilised või rahulolematud.
 • Õpetajale, kelle loomus on tagasihoidlik ja tundlik, mistõttu on raske enesekindlalt käituda ja piire paika panna.
 • Õpetajale, kelle klassis on keerulised või käitumisprobleemidega õpilased.
 • Õpetajale, kelle koolis pole toetavat tugimeeskonda ja probleeme on palju.

KUIDAS TOIMUB PERSONAALNE KURSUS ÕPETAJALE?

 • Kolme esimese sammu alusmaterjalide uurimine sarjast “10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös “10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös
 • Kinnise Facebooki grupi spetsiaalsed teemakohased videoloengud (5 tundi + lisamaterjalid) ja videoloengud Youtube kanalilt
 • Kursuse jaoks ÕPIPÄEVIKU sisseseadmine Google Drives. Võimalus saada nende päevade jooksul kirjalikku tagasisidet ja töönõustamist kursuse juhendajalt õpipäevikus.
 • Võimalus liituda tasuta FB grupiga .
 • Võimalus tasulise lisanõustamise saamiseks Google MEETi kaudu (tasu kokkuleppel).

Millised on meie veebiõppe eesmärgid?

 • Veebiõpe on eelkõige noorele, alustavale või raskustes õpetajale praktilise psühholoogia tähtsamate aluspõhimõtete omandamiseks.
 • Psühholoogilise oskusteabe vundamendi loomine paremaks toimetulekuks klassis, endale sobiva personaalse õpetaja rollipildi ja rollikäitumise kujundamiseks.
 • Enda õpetajarolli erinevate alamrollide kaardistamine ja rolliootuste analüüs.
 • Personaalne ÕpiRada (PÕR) õpetajale, kus võimalik kulgemine kinnises FB grupis endale sobivate sammudega ja ajaplaaniga.
 • Paljude näidetega lihtsad videoloengud ja lisamaterjalid õpisooviga õpetajale, et ta saaks lisateadmisi oma tööraskuste analüüsimiseks ning paremate lahenduste leidmiseks.
 • Praktiline kogemus personaalse õpiraja (PÕR) sobivusest oma pidevas professionaalses täiendõppes ja selle õppevormi rakendatavusest koolitöös õpilastega.

Kursuse juhendajaks on hariduspsühholoog Tiia Lister

Tiia Lister
Minu kogemused on kirjas Minu lugu lehel

Veebiõppe materjalid on olemas kinnises Facebooki grupis õpetajale kuni 35 päeva, alates tema personaalse õpiaja algusest.

NB!

 • Vajalik personaalne ja grupi juhendamine toimub FB-i grupis.
 • Kõik materjalid k.a. uued (5 akadeemilist tundi) on saadaval samas grupis, need on lihtsad ja paljude näidetega videoloengud.
 • Vajalikud lisamaterjalid, mis tulenevad lisateemadest või osalejate küsimustest, lisatakse konkreetsest vajadusest lähtudes.
 • Ühised arutelud juhendajaga toimuvad kirjalikult õpipäevikus Google Drives.
 • Lisaks vajadusel toimub tasuline personaalne nõustamine või grupis küsimustele vastamine FB Live-s või Google MEETis.

Veebiõppe ” Õpetajaroll annab enesekindluse, psühholoogilise kaitse ja toimetuleku klassis”

TEEMAD:

 1. Õpetajarolli mõiste selgitus lihtsate näidetega. Miks on selle rolli teadvustatud omaksvõtt nii tähtis õpetaja toimetulekus?
 2. Kuidas analüüsida ja korrigeerida enda personaalset rollipilti? Mis peaks kuuluma jõukohasesse rollirepertuaari? Selle kujundamine enda tegevuse analüüsi järel.
 3. Millised probleemid tekivad klassis, kui õpetaja pole oma rolli teadvustatult omaks võtnud ja sobivaks kujundanud?
 4. Kuidas õpetaja enesekindlus ja toimetulek on seotud tema suhtumiste, rollitunnetuse, talle suunatud rolliootustega?
 5. Kuidas analüüsida oma enesehinnangut ja mõista selle korrigeerimise vajadust?
 6. Kuidas õpetaja saab kujundada kaitsvad psühholoogilised piirid klassis ja luua aluse enda kehtestavale käitumisele?
Miks õpetaja peaks tundma praktilist psühholoogiat?

Veebiõppe materjalidele ligipääs on tasuline, 35 päeva = vaid 79 eurot. Tasumine toimub arve alusel peale registreerimist. Pärast tasumist saab ligipääsuaadressi kinnisesse FB gruppi, kus asuvad kõik juhendid, õppematerjalid ja videod.

Arve tasumisega seotud vajalikud andmed (osaleja nimi ja telefon, maksja, maksja aadress) kirjutage siia sõnumikasti. Kui arve tasub kool ja on vaja esitada e-arvete keskkonna kaudu, siis, palun, lisage ka see info sõnumikasti.

Kontakt

Olete väga oodatud veebiõppesse!

Soovituslik on osaleda ka PRAKTILISE PSÜHHOLOOGIA abiks õpetajale FB grupis.

Soovitan ka muretseda endale vähemalt 3 abimaterjali minu veebipoest:

1.samm Suhtumised positiivseks!”

2.samm “Teadlikult õpetajarolli!

3.samm “Piirid paika ja usu endasse!”