10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös 3.samm

10,00 

3.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks.

Piirid paika ja usu endasse!

  • Materjal 33 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja  PÕR-is, Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”

Kirjeldus

Piirid paika ja usu endasse!

3.samm

Õpetaja adekvaatne suhtumine endasse ja piiride kehtestamine.

Soovin kogu südamest, et õpetajate töö läheks kergemaks just psühholoogilise poole pealt ja te oskaks ka leida töörõõmu, mitte ei tahaks koolist põgeneda.
Ma soovin teid aidata oma kogemustega õpetajana, pikka aega õpetajate õpetamisega tegelenud psühholoogina ja paljude õpetajate tunde vaadelnud töönõustajana.
Praegu on minu veebipoes 1.osa – stressist ja depressioonist.
Matrjaliga “10 sammu abiks õpetajale tema tööraskuste ennetamiseks” seerias on seal juba 3. osa.
1.samm, millest kõik alguse saab, kui õpetaja oskab ennast häälestada õpetajatööks positiivselt nii üldises mõttes kui ka iga päeva alguses.
2.samm – teadlikult õpetajarolli omaksvõtt, mis aitab leida enesekindlust õpetajana ja psühholoogiliselt teda kaitsta rasketes oludes koolis.
3.samm – õpetaja minapilt, enesehinnang ja piirid, mille korrast ära oleku korral pole võimalik niiviisi ennast kehtestada, et tunnis oleks normaalne õpikeskkond ja töörahu.
5. samm – kord majja! Selles osas kirjutan enda kogemustest ja teiste praktikute soovitusi, kuidas õpetaja saaks tunnis tööd teha ja õpilastega toime tulla nii, et kõik saaksid õppida. See on enesekehtestamine ja distsipliin.
4.osa – kuidas mõista õpilast ja reageerida õigesti. Selles osas selgitan psühholoogilisest vaatenurgast, miks õpilased halvasti käituvad ja mida siis ette võtta, et olukord veel hullemaks ei läheks.
Uuel aastal õpetaja kommunikatsioonioskuste, sotsiaalsete oskuste ja emotsionaalse intelligentsuse teemal.
Osaliselt on olemas ka koolikonfliktide teema ja õpetaja esinemisoskuste osa jne.
Olen väga tänulik iga tagasiside eest ja kommentaaride eest!
Nende käest, kellel on e-raamatute kirjutamine paremini käes, palun vabandust. Loodan edaspidi ka leida selliseid koostööpartnereid, kes kujundusliku poolega saavad aidata.

Piirid paika ja usu endasse!

Sisukord
1. Õpetaja adekvaatne suhtumine endasse, õige minapilt ja enesehinnang kui toimetuleku
lähtepunkt. Lk.3
2. Kõik saab alguse enesetaju, enesehindamise ja –analüüsi protsessist, millele pannakse alus
lapsepõlves kodus ning koolis. Lk.6
3. Kui enesehinnang on korrast ära, siis paistab see enamasti nii välja. Lk.9
4. „Peeglid“ ja „tähtsad teised“ inimesed. Lk. 12
5. On suur rõõm olla mina ise – just selline, nagu ma olen! Lk.15
6. Reeglid ja soovitused selleks, et võiksid alustada tööd enesehinnangu parandamiseks.
lk.16
7. Praktilisi nõuandeid minapildi ja enesehinnangu korrigeerimisega seoses. Lk.18
8. Õpetaja, kas su piirid on paigas ja toimivad? Piirid, piirid, piirid tööl ja igapäevaelus.
Lk.19
9. Piire on vaja, et omavaheline suhtlemine ja õpikeskkond klassis oleks korras. Lk.20
10. Põhjused, miks õpilased õpetaja piire ei austa. Lk.24
11. Milliseid piire rikutakse koolis? Lk.26
12. Õpetaja peab enese eest psühholoogilises mõttes hoolitsema, oma piirid korda saama.
Lk.27
13. Millised on õpetaja jaoks võimalikud piiride eest hoolitsemise tegevused? Lk.28
14. Ära luba endaga halvasti käituda! Kui sa ise oma piiridest kinni ei pea, ei tee seda ka
teised. Lk.29
15. Kuidas võiks õpetaja koolis oma piire kehtestada? Kellega, millal ja millega seoses? Lk.30
16. Millised probleemid korrast ära piiridega võivad olla töökohal koolis? Lk.31
17. Praktilisi küsimusi selleks, et õpetaja saaks töö juures oma piire kehtestada ja kaitsta Lk.32