Mida teha, et täiskasvanu negatiivsed kogemused matemaatika õppimisel ei kanduks üle lastele?

Praktiline veebinar Zoomis

Veebinari salvestuse video on tasuta vaadatav YouTubes:  

https://www.youtube.com/watch?v=ei3bHazn0Ic&t=64s

Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

TULE JA AVASTA HUVITAVAID VÕIMALUSI MATEMAATIKAT MEELDIVALT ÕPPIDA, ET VÕIKSID OMA LAST VÕI ÕPILASI PAREMINI TOETADA.

Matemaatika õppimise tasulised veebinarid aitavad lapsevanemal endal ja ka õpetajal saada ideid, kuidas võiks õpetada lapsele matemaatikat nii, et ta saaks sellest rõõmu ja soovi õppida.

*****

 

Kirjeldus

Positiivne suhtumine ja õpimotivatsioon on tähtis lähtekoht igasuguse õppimise puhul. Kui on aga tegemist sellise raske õppeainega, nagu on matemaatika, siis on hädavajalik juba alustada positiivsete emotsioonidega. See on tähtis igal päeval õpiülesannete tegemisel ja lapse toetamisel.

Kui nüüd vanematel endil või õpetajal on olnud matemaatikaga väga negatiivsed kogemused oma kooliajal, siis on raske rõõmsa meelega lapsi õpetada või kodus toetada õppimisel. Enne on vaja saada endale selgus, mis täpselt veel neid mälestusi toidab ja kuidas see on mõjutanud täiskasvanueaski suhtumist matemaatikasse. Alles siis saab koos oma lapsega või koos õpilastega teha uue alguse.

Veebinaril räägime lähemalt sellest, miks täiskasvanu hoiakud kergesti kanduvad üle lastele:

  • Millest on tekkinud halvad mälestused ja kogemused matemaatika õppimisel?
  • Miks need võivad mõjutada veel täiskasvanueas ja väljenduda isegi igapäevaelus?
  • Kuidas mõista nende hoiakute sisu, et saaks teha uue alguse ja mida selleks tegema peaks?
  • Kuidas toetada last nii, et temagi ei hakkaks matemaatikasse halvasti suhtuma?
  • Kuidas koos õppimine võib anda innustust muutusteks ja varem kogetud puudujääkide parandamiseks matemaatikaõppes?

Olete oodatud veebinarile, et saaks proovida mõista ja katsetada uut suhtumist matemaatikasse!