Kuidas võiks laps arve õppida, et edaspidi aritmeetilised tehted hästi selgeks saaksid?

15,00 

Praktiline veebinar Zoomis

3. matemaatika õppimise toetamise veebinari, mis toimus neljapäeval, 7.septembril kell 15-16,

järelvaatamise salvestus.

“Kuidas võiks laps arve õppida, et edaspidi aritmeetilised põhitehted hästi selgeks saaksid?” Lisavõtted, mis kergendavad lapsel arvude õppimisel nende sisulist mõistmist.

Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

TULE JA AVASTA HUVITAVAID VÕIMALUSI MATEMAATIKAT MEELDIVALT ÕPPIDA, ET VÕIKSID OMA LAST VÕI ÕPILASI PAREMINI TOETADA.

Matemaatika õppimise tasulised veebinarid aitavad lapsevanemal endal ja ka õpetajal saada ideid, kuidas võiks õpetada lapsele matemaatikat nii, et ta saaks sellest rõõmu ja soovi õppida.

*****

INFOKS:

Järelvaatamise osaluspileti soetamise järel saate kinnituskirja ja lisameili järelvaatamise lingiga ostmisel lisatud Teie meiliaadressile. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast tasumist vaid Teile isiklikult kasutusõiguse järelvaatamiseks 2 nädalaks.

Kirjeldus

Matemaatika tähtsateks alusvundamendi kivideks on kindlasti ARVUD.

Arvude, kui tegelikult keeruliste abstraktsete mõistete, sisu mõistmine, igast arvust ka ükshaaval arusaamine on lapsel eelkoolieas ja algklassides raske, kui nende õppimisel pole arvestatud lapse mõtlemise olemasolevat arengutaset. See on vähemasti kuni 10.-12. eluaastani seotud konkreetsete operatsioonide arenguperioodiga. Alles edaspidi, kui laps on küpsenud abstraktse mõtlemise tasemini, saab talle õpetada matemaatikat keerulisemal kujul, enam mitte nii palju konkretiseerides õpetatavat teemat.

Arvude õppimisel kindla aluspõhja ladumisel on vaja mõista, et laps peaks suutma õpitavaid arve siduda eluga, iseendaga, oma tegevustega, kodu ja mängumaaga. See ongi konkretsiseerimine ja näitlikustamine, mida ta sel perioodil väga vajab.

Veebinaril räägime matemaatika õpetamise toetamise psühholoogilistest põhimõtetest lähtudes lapse mõtlemise arengust:

  • Miks laps ei suuda arvude sisu mõista, kui ta pole ise leidnud nende õppimisel konkreetseid näiteid elust?
  • Kuidas on omavahel seotud arvud ja numbrid?
  • Miks esimesed lapsel tekkinud tõrked isegi keeruliste ülesannetega matemaatikaõpikute lehekülgede vaatamisest juba kahjustavad lapse õpimotivatsiooni?
  • Milliseid lisavõtteid peaks kindlasti kasutama arvude õpetamisel?
  • Miks arvude pähe õppimisest või selleks abstraktsete selgituste pakkumisest ei piisa edaspidi põhitehete sisu mõistmiseks?
  • Miks arvuridade, arvu jagunemiste ja arvude loendamise selgeks saamine on oluline?
  • Miks selgus kümnendsüsteemis on tähtis põhitehete mõistmiseks ja arvutamiseks?