10 sammu, mis aitavad õpetajat. 6.samm Kontrolli kõnet ja kehakeelt

10,00 

10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös

6.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale .

Kontrolli teadlikult oma kõnet ja kehakeelt!

 • Materjal 38 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
 • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
 • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
 • Alusmaterjaliks  õpetaja Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”

Kirjeldus

10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös

Kontrolli teadlikult oma kõnet ja kehakeelt!

6.samm

Õpetajatöös on väga oluline suhtlemine, tema teadlik ja suunatud kõne ning ka õpetaja kehakeel. Eneseanalüüsiga saab õpetaja välja kujundada harjumuse oma kõnet ja kehakeelt vahetult jälgida. Kõige kergem on selle harjumuse tekke jaoks teha kasvõi lühivideosid oma tunnist ja uue aine selgitamisest. Nii hakkab õpetaja tajuma ennast kõrvaltvaatajana, oma õpilaste pilguga ja saab teadlikult hakata kujundama eesmärgistatud sõnumeid.

Kuna õpetaja töö eripära on see, et ta peab õpetama korraga klassitäit õpilasi, siis tema sotsiaalsete oskuste tase peaks olema parem vähemalt lapsevanemate omast. Neil on kodus palju vähem lapsi, oma lapsi, kellega korraga suhelda.

Õpetajal peaksid ju olema ka „silmad selja taga“, et näha õpilaste kehakeelt. See kergendaks palju tema tööd, võimaldaks märgata ja ennetada arusaamatusi, pahandusi ja konflikte klassis.

Hetke olukorrast ülevaadet saada ongi kõige kergem just õpilaste kehakeele abil.

Väga oluline on õpetaja oskus lugeda oma suhtlemispartneri kehakeelt, et mõista, milline on õpilase valmisolek õppida ja suhelda tunnis.  Kas ta mõistab õpetaja selgitusi, milliste probleemidega ta parajasti oma mõtteis tegeleb, millised on ta tunded ja üldse seisund sel hetkel. Ka väsimust, tüdimust, mittearusaamist ja pahameelt saab õpetaja eelkõige õpilase kehakeelest välja lugeda.

Sisukord

 1. Õpetaja kui esineja või hoopis vestluspartner. Lk.3
 2. Tähtsad tunnused, mis peaksid olema õpetajal esinejana või vestluspartnerina. Lk.4
 3. Esineja ja vestluspartneri käitumise erinevused omavahel võrdluses. Lk.5
 4. Õpetaja kehakeel ja ruumisuhted. 11
 5. Kuidas tajub õpilane õpetaja kehakeelt? Lk.13
 6. Milline on positiivne kehakeel ja kuidas seda saaks teadlikult juhtida? Lk.14
 7. Milliseid negatiivseid, segaseid või arusaamatuid sõnumeid võivad õpilased õpetaja enda poolt teadvustamata kehakeelest lugeda? Lk.16
 8. Kuidas õpetaja tajub õpilase kehakeelt ja interpreteerib selle sõnumit? Lk.18
 9. Personaalne ruum ja distants suhtlemisel. Lk.21
 10. Õpi teadlikult tundma oma kehakeelt! Lk.22
 11. Õpetaja oskused kasutada teadlikult oma kehakeelt ja võimalikud vead. Lk.26
 12. Nõuandeid õpetajale esinemiseks klassi ees. Lk.29
 13. Õpetaja klassi ees esinemisega seotud 10 põhiviga. Lk.31
 14. Kokkuvõtteks 6.sammule. Lühikesed nõuanded õpetajale, kuidas käituda klassi ees tundi alustades. Lk.36