Stress ja depressioon. Praktilise psühholoogia 1.vihik õpetajale

15,00 

Lihtne abimaterjal õpetajale või lapsevanemale stressi ja depressiooni kohta

 • Koosneb 10 erinevast osast ja 87 leheküljest
 • Sisukorra ülevaade – vihik 1
 • Vihik 1 kaanepilt
 • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
 • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga

Miks on vaja teada stressi ja läbipõlemise tähtsaid psühholoogilisi aluspõhimõtteid?

 1. Enda stressitaluvuse suurendamiseks ja stressi juhtimiseks.
 2. Oma laste puhul nende stressitaseme mõistmiseks ja paremaks toetamiseks.
 3. Uute oskuste loomiseks nii isikliku elu stressiga kui ka tööstressiga toimetulekuks.

See abimaterjal annab sulle, kui alustavale õpetajale, vastutustundlikule lapsevanemale või teadlikule kogemustega õpetajale lihtsaid ja selgeid juhtnööre, kuidas oma stressitaset kindlaks määrata, oma põhivajadusi kaardistada ja nii rahuldada, et „tass oleks täis“.

Samuti leiad siit ideid, kuidas maandada enda tööstressi ja olla lastele abiks nende stressiga toimetulekus.

Lisaks põhiteadmised depressiooni kohta, lühidalt tööga rahulolust, väike ülevaade kriisidest ja nendega toimetulekust.

Tähtsad telefoninumbrid kriisiabiks.

 

Kirjeldus

Stress ja depressioon õpetaja elus

Sisukord

 • Sissejuhatus
 • 1. leht Aluspõhimõtted stressi kohta  lk.2
 • Miks õpetaja peab teadma stressist? lk.2
 • Kaheksa sammu enda stressijuhtimise parandamiseks  lk.3
 • 2. leht  – Vajadused Maslow järgi praktilises elus   lk.4
 • Meie iskiklik argipäevane heaolu   lk.4
 • Põhivajaduste püramiid ja erinevate vajaduste väljendused  lk.8
 • Kas sinu põhivajadused on rahuldatud? lk.9
 • 3. leht – Hea ja halb stress lk.12
 • Mis on stress? lk. 13
 • Kuidas oma negatiivse stressiga hästi toime tulla? lk.14
 • Vastuvõtlikkus stressile – lühike test lk.18
 • 4. leht – Kuidas tunda ära stressi endal ja lapsel? Stressi tavalised tunnused  lk.19
 • Tõsise stressi või depressiooniga seotud võtmesümptomid lastel  lk. 22
 • Stressi tekitavad sündmused laste elus  lk.26
 • Stressorid koolis nii õpilase kui ka õpetaja jaoks  lk.28
 • Kroonilise või pikaajalise stressi mõju elule  lk.30
 • „Stressis tädi“ elu 10 tunnust  lk.31
 • 5. leht – Stressi maandamise alused ja ideid enda praktika jaoks lk.36
 • Nimekiri ideedest isikliku stressiplaani koostamiseks  lk.40
 • Kuidas õpetada lapsi ja noori juhtima oma stressi  lk.42
 • Õpetaja eeskuju stressimaandajana ja õppetöö korraldajana  lk.43
 • Rõõmuleht – loogem rõõme igasse päeva!  lk.45
 • Kiirlõõgastumise võtted  lk.46
 • 18 punkti kokkuvõtteks stressijuhtimise kohta  lk.47
 • 6. leht – Lühiülevaade depressioonist lk.50
 • Depressiooni tunnused, 9 üldtunnustatud sümptomit  lk.51
 • Lapse või nooruki depressiooni tunnused  lk.53
 • Õpetaja, kui suur on sinu oht sattuda depressiooni? lk. 56
 • 7. leht – Õpetaja rahulolu oma tööga ja tööstress  lk.58
 • Toimetulek tööstressiga  lk.61
 • Võimalused tööstressi maandamiseks ja lahenduste leidmiseks lk.63
 • 8. leht – Veel vaimsest tervisest koolis – sõltuvused, töönarkomaania lk.66
 • Sõltuvuskäitumise seaduspärasused lk.67
 • Töönarkomaania lk.69
 • Kas ma olen töönarkomaan? lk.70
 • 9. leht – Teekond läbipõlemiseni lk.71
 • Läbipõlemise staadiumid  lk.72
 • Kuidas ennetada läbipõlemist? 73
 • 10. leht – Lühidalt kriisidest lk.74
 • Traumaatilise kriisi faasid ja tunnused lk. 77
 • Lein ja leinaprotsess  lk.78
 • Psühholoogiline esmaabi kriisis lk.79
 • Tasuta psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi võimalustest  lk.81
 • Telefonid. lk.82

Näidisleht: