“VÕTI ON KLASSIJUHATAJA KÄES!” Toetav õpinädal klassijuhatajatele

19,00 

ÕPINÄDAL klassijuhataja toetuseks sisaldab 3 veebinari ja BOONUS küsimuste -vastuste vestlust Zoomis

23.jaanuaril, 26.jaanuaril, 31.jaanuaril ja 7.veebruaril kell 15.00 – kell 16.30.

Õpinädala klassijuhatajate toetuseks viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

INFOKS:

Osaluspileti eest tasumise järel saate kinnituskirja õpinädalast osavõtu õiguse kohta kindla osaleja nimele. Kui osalemise eest tasub kool ja on vaja e-arvelduskeskkonna kaudu e-arvet, siis palume korrektse info saata meilitsi  aadressile tiia.lister@ellu.ee  k.a. koos täpse osaleja nime ja tema isikliku meiliaadressiga.

Vahetult enne 1. veebinari toimumist 23.jaanuaril saadame sama päeva hommikul järgmise meili osaleja nimele Zoomi aadressiga Teie poolt ostul lisatud meiliaadressile või kooli saadetud info alusel. See tagab veebinarile nimelise sissepääsu Zoomi keskkonda kogu õpinädala jooksul.

Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi veebinaride toimumist personaalse järelvaatamise õiguse õpinädalal osalenud inimese jaoks kuni 2024. õppeaasta lõpuni.

Kirjeldus

KLASSIJUHATAJA ON TÄHTSAIM TOETAJA OMA KLASSILE! 

Samuti kõigile oma klassis õpetavatele AINEÕPETAJATELE, eriti koolides, kus pole hästi toimivat tugimeeskonda. Klassijuhataja ettevalmistusest ja teadmistest sõltub ka alustava õpetaja toimetulek tema klassiga.

Millised on tähtsamad tööviisid, mis kergendavad klassijuhataja tööd, sellest räägime sellel ÕPINÄDALAL.

23. jaanuar 2024 kell 15.00 – 16.30  ” Tunnen oma klassi ja õpilasi”

 • Miks klassijuhatajal on vaja oma klassi hästi tunda? Miks tavalisest ülevaatest ei piisa?
 • Millised on tervikliku klassi ja iga õpilase tundmaõppimise võimalused?
 • Kuidas saab alles alustav klassijuhataja oma uut klassi tundma õppida?
 • Kes ja kuidas saaks teda selles aidata? Kuidas kaasata selleks lapsevanemaid?
 • Mis on MURESÕEL ja kuidas seda täita?
 • Millised on erilised ohumärgid ja tähtsad valdkonnad terve klassi tundmaõppimise korral?
 • Millised ohumärgid ja riskitegurid võivad ilmneda üksikute õpilastega seoses?
 • Kuidas ja kes peaks kaardistama õpiraskusi ning käitumisprobleeme klassis?
 • Kuidas kaasata kooli tugispetsialiste oma klassi tundma õppimise alguses?

26. jaanuar 2024  kell 15.00 – 16.30 ” Koostöö meie klassi aineõpetajatega”

 • Kuidas saada hea ülevaade ainetundides toimuvast ja aineõpetajate toimetulekust teie klassiga?
 • Miks on klassijuhatajal vaja teada ainetundides toimuvat, õpilaste õpisoovi ja õpitulemusi selles aines ning õpilaste suhtlemisviise aineõpetajaga?
 • Millist tuge ootavad aineõpetajad klassijuhatajalt? Millist tuge saaks klassijuhataja neile pakkuda?
 • Kuidas mõjutavad ühe aineõpetaja toimetulekuraskused teie klassiga kogu klassi arengut, õppimist teistes ainetes, omavahelist suhtlemist, suhteid koolis ja õppeedukust?
 • Kuidas korraldada oma klassi kõigi aineõpetajate KOOSTÖÖGRUPI tööd nii, et erinevad ainetunnid oleksid samade reeglite ja põhimõtetega?
 • Kuidas saaks koos toetada teie klassiga töötavaid alustavaid aineõpetajaid või väsinud kolleege?
 • Millised on klassijuhataja võimalused tegelike probleemide ja nende põhjuste väljaselgitamiseks ainetundides?

31. jaanuar 2024  kell 15.00 – 16.30  “Üksmeel ja meie – tunne klassis”

 • Kuidas klassijuhataja saaks näha, mõista ja mõjutada klassi kui sotsiaalpsühholoogilise grupi arengut? Mis juhtub, kui klassijuhataja seda teha ei oska või ei suuda?
 • Mis aitab kujundada klassis head mikrokliimat, häid suhteid, üksmeelt ja meie-tunnet?
 • Mis klassi käitumises, õppimises ja suhetes teistega sõltub klassi heast arengutasemest?
 • Millised probleemid tekivad ja ilmnevad, kui mingil põhjusel on klassi areng takerdunud või lausa suundunud probleemsele teele?
 • Millised on klassi kui sotsiaalse grupi hea arengutaseme tunnused juba algklassides?
 • Kuidas klassijuhataja saaks oma klassi arengut suunata?
 • Kuidas kaasata klassi liidreid ja kujundada klassis teistele õpilastele hea mõjuga kaaslasi?
 • Mida teha, et negatiivsed liidrid ei pääseks mõjule või lausa ei võtaks klassi võimust?
 • Kuidas kujundada klassis üksteist austav, toetav ja kiusamist ennetav suhete võrgustik ja suhtlemisstiil – üksmeel ja meie-tunne

BOONUS – kohtumine 7. veebruar kell 15.00 – 16. 30 ” Küsimused- vastused”

Oma küsimusi on võimalik esitada ka küsimustiku kaudu, mille palume täita kõigil õpinädalast osavõtjatel.