Poisid – murelapsed                                 

Kui astume sisse ühe koolimaja uksest vahetunni ajal, näeme koridoris ringi jooksvaid, tõuklevaid ja kisavaid poisse. Vaevalt leidub koole, kus avaneb teistsugune pilt. See ongi ju loomulik – sellised olid poisid William ja Harry Inglise kuningakojas ja sellised on väikese maakooli poisid Raplamaal. Selline ongi poiste elu.

Mis on siis selles imelikku, kummalist, ebameeldivat või pahandusttekitavat, et üha enam räägitakse murelastest koolis ja mõeldakse samas poisse ?

Kui koolis kedagi karistatakse käskkirjaga, on selleks haruharva tüdruk. Kui saadetakse alaealiste asjade komisjoni _ sama lugu. Kui keegi on koolipeol purjus või sattunud õnnetusse, siis jälle poiss.

Mis on poistega juhtunud? Kas nii käituvad ainult poisid või on nad vaid sarnased meestega, oma isadega?

Aga vahel paistab isade käitumisest välja nende kooliaeg. Olen alati olnud üllatunud, kui mõne  kooli poistegrupi pahanduste lahendamiseks kooli kutsutud isade asemel ilmuvad  emad.

Olen lastevanemate koosolekule tulnud isade käest kuulnud, et peab enne “julgust” võtma, et saada üle hirmust kooliõhkkonna ees.

Olen mõelnud, et paljud isad (endised poisid) pole vist üle saanud oma poisielu alandustest ja ebaõnnestumistest, mida nad koolis on pidanud kogema. Sellepärast lausa koolist puuduma või enneaegselt haridustee lõpetama.

Seda olen nii mitugi korda näinud ka psühholoogina, et väliselt väike konflikt õpetaja ja lapse vahel  paisus suureks tüliks, sest isa ise oli “tülimaterjali” oma kooliajast peale hinges kandnud.

Kas olete kunagi küsinud oma meestuttavatelt, millised on nende mälestused koolist ja õpetajatest ? Kas siin polegi peidus põhjus, miks nii paljud mehed koolist eemale hoiavad nii isadena kui ka võimalike õpetajatena ja koolitöötajatena?

Abimaterjalide kirjutamine õpetajatele poiste paremaks toetamiseks olgu siis üks ettevõtmine, et edaspidi võiks koolides poisse paremini mõista ja nende elukvaliteeti parandada.

Abiks õpetajale ja vanemale

Poisid ei pea ega tohi olla vaid murelasteks!

Poisid on meeste järelkasv, meie riigi tulevik ja lootus. Kui nad kasvavad suureks murelastena, kas nad oskavad siis meestena elada ilma, et oleks murede allikaks oma kodus ja töökohal. Kõik ootavad ja vajavad, et nad oleksid murede lahendajaks, toeks ja kaitsjaks.