Soovin kogu südamest, et õpetajate töö läheks kergemaks just psühholoogilise poole pealt ja te oskaks ka leida töörõõmu, mitte ei tahaks koolist põgeneda.

Ma soovin teid aidata kogemustega õpetajana, pikka aega õpetajate õpetamisega tegelenud psühholoogina ja paljude õpetajate tunde vaadelnud töönõustajana.

Olen loonud selle materjali “10 sammu, mis ennetavad raskusi õpetajatöös” jaoks ja õpetajate PÕR-i Personaalse Õppimise Raja jaoks FB grupi PRAKTILINE PSÜHHOLOOGIA ÕPETAJALE , mille kohta võib vaadata sissejuhatavat tervitust YouTubest “Tervitus FB grupi PRAKTILINE psühholoogia abiks õpetajale 14 jaanuar 2023”

Miks 10 sammu?

Praktilise psühholoogia aluspõhimõtted õpetaja elukutse jaoks on selgelt loogilised. Näiteks ei saa hakata hästi suhtlema õpilastega, kui õpetaja pole oma suhtumisi ja õpetajarolli läbi mõelnud. Kohe tekivad raskused, sest loogika on paigast ära.

Olen püüdnud need sammud loogiliselt järjestada ja seepärast oleks mõistlik neid materjale ka sirvida sammude järjekorras.

Hetkel on valmis 7 sammu materjalid:

1.samm “Suhtumised positiivseks!”. Kõik saab alguse, kui õpetaja oskab ennast häälestada õpetajatööks positiivselt nii üldises mõttes kui ka iga päeva alguses.

2.samm “Teadlikult õpetajarolli!” Teadlikult õpetajarolli omaksvõtt, mis aitab leida enesekindlust õpetajana ja psühholoogiliselt teda kaitsta rasketes oludes koolis.

3.samm “Piirid paika ja usu endasse!” Õpetaja minapilt, enesehinnang ja piirid, mille korrast ära oleku korral pole võimalik niiviisi ennast kehtestada, et tunnis oleks normaalne õpikeskkond ja töörahu.

4.samm ” Mõista õpilast ja reageeri targalt!” Kuidas mõista õpilast ja reageerida õigesti? Selles osas selgitan psühholoogilisest vaatenurgast, miks õpilased halvasti käituvad ja mida siis ette võtta, et olukord veel hullemaks ei läheks.

5.samm ” Kord majja!” Selles osas kirjutan enda kogemustest ja teiste praktikute soovitusi, kuidas õpetaja saaks tunnis tööd teha ja õpilastega toime tulla nii, et kõik saaksid õppida. See on enesekehtestamine ja distsipliin.

6.samm ” Kontrolli teadlikult oma kõnet ja kehakeelt!” Õpetaja eneseväljendusoskusest sõltub nii uue aine selgitus, õpilastega suhtlemise edukus kui ka juhendamise detailid. Kehakeele tundmine annab õpetajale väga tähtsa mõjuteguri, millega luua häid suhteid ja meeldivat keskkonda klassis.

7.samm ” Õpetaja tundetarkus, sotsiaalsed oskused ja head suhted!” Head suhted õpilastega ja lapsevanematega on tähtsad, et koostööd teha. Kui õpetaja emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalsed oskused selleks pole parimad, annab neid arendada.

Lisaks veel “Stress ja depressioon õpetaja elus”, mis aitab mõista õpetaja tööstressi teket ja annab ideid stressi maandamiseks.

Sissejuhatuseks ja selgituseks ” 10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös” 1. samm “Suhtumised positiivseks” selgitus.

Olen väga tänulik iga tagasiside eest ja kommentaaride eest!