Soovin kogu südamest, et õpetajate töö läheks kergemaks just psühholoogilise poole pealt ja te oskaks ka leida töörõõmu, mitte ei tahaks koolist põgeneda.

Ma soovin teid aidata oma kogemustega õpetajana, pikka aega õpetajate õpetamisega tegelenud psühholoogina ja paljude õpetajate tunde vaadelnud töönõustajana.

Olen ka loonud selle materjali “10 sammu, mis ennetavad raskusi õpetajatöös” jaoks ja õpetajate PÕR-i Personaalse Õppimise Raja jaoks FB grupi PRAKTILINE PSÜHHOLOOGIA ÕPETAJALE

Sissejuhatav tervitus “Tervitus FB grupi PRAKTILINE psühholoogia abiks õpetajale 14 jaanuar 2023”

Miks 10 sammu?

Sissejuhatuseks ” 10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös” 1. samm “Suhtumised positiivseks” selgitus

Selleks, et kõik, ka alustavad õpetajad, saaksid loogilise ja süsteemse ülevaate, mis alaspõhimõtteid on vaja tunda, et saaks hästi töötada õpetajana.

Praegu on minu veebipoes 1.osa – stressist ja depressioonist.

Materjaliga “10 sammu abiks õpetajale tema tööraskuste ennetamiseks” seerias on seal juba mitu osa.

1.samm, millest kõik alguse saab, kui õpetaja oskab ennast häälestada õpetajatööks positiivselt nii üldises mõttes kui ka iga päeva alguses.

2.samm – teadlikult õpetajarolli omaksvõtt, mis aitab leida enesekindlust õpetajana ja psühholoogiliselt teda kaitsta rasketes oludes koolis.

3.samm – õpetaja minapilt, enesehinnang ja piirid, mille korrast ära oleku korral pole võimalik niiviisi ennast kehtestada, et tunnis oleks normaalne õpikeskkond ja töörahu.

4. samm– kuidas mõista õpilast ja reageerida õigesti. Selles osas selgitan psühholoogilisest vaatenurgast, miks õpilased halvasti käituvad ja mida siis ette võtta, et olukord veel hullemaks ei läheks.

5. samm – kord majja! Selles osas kirjutan enda kogemustest ja teiste praktikute soovitusi, kuidas õpetaja saaks tunnis tööd teha ja õpilastega toime tulla nii, et kõik saaksid õppida. See on enesekehtestamine ja distsipliin.

Uuel 2023. aastal õpetaja kommunikatsioonioskuste, sotsiaalsete oskuste ja emotsionaalse intelligentsuse teemal.

Osaliselt on olemas ka koolikonfliktide teema ja õpetaja esinemisoskuste osa jne.

Olen väga tänulik iga tagasiside eest ja kommentaaride eest!