Poiste kujunemisteekonna positiivsed mõjud, ohutegurid, varakult ilmnevad tagajärjed

Uus meistriklass vol.3 avaneb jaanuaris 2024.a.

Info Meistriklasside kohta üldiselt:

NB! Ka need, kes ei saa olla veebinaridel kohal, võivad  ikkagi osaluspileti osta. Siis saavad  nad ligipääsu MEISTRIKLASSI FB-grupis ja järele vaadata jooksvalt kõiki veebinare . Vastava MEISTRIKLASSI FB-grupis on kõik videod ja materjalid avatud järele vaatamiseks 2024.õppeaasta lõpuni. Kõigile osalejatele saadetakse  ka link järelvaatamiseks.

Tutvustavat videot Meistriklassi vol.2 teemal näete SIIT

Meistriklassi viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

INFOKS:

Osaluspileti eest tasumise järel saate kinnituskirja meistriklassist osavõtu õiguse kohta kindla osaleja nimele. Kui meistriklassis osalemise eest tasub kool ja on vaja e-arvelduskeskkonna kaudu e-arvet, siis palume korrektse info saata meilitsi Tiia Listeri nimele tiia.lister@ellu.ee  k.a. koos täpse osaleja nimega.

Vahetult enne 1. veebinari toimumist 23.novembril saadame sama päeva hommikul järgmise meili osaleja nimele Zoomi aadressiga Teie poolt ostul lisatud meiliaadressile või kooli saadetud info alusel. See tagab veebinarile nimelise sissepääsu Zoomi keskkonda kogu meistriklassi jooksul. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi veebinaride toimumist personaalse järelvaatamise õiguse meistriklassis osalenud inimese jaoks kuni 2024. õppeaasta lõpuni.

 

Kirjeldus

MEISTRIKLASSI vol.2 kõige olulisem EESMÄRK on jagada praktilist INFOT, ideid ja teadmisi erinevate ilmingute MÄRKAMISEKS ja sekkumise TÖÖRIISTADE” KATSETAMISEKS oma poja või õpilaste toetamiseks enne riskitegurite mõju ja ebasoovitavate tulemuste ilmnemist.

MEISTRIKLASSI vol.2 eesmärk on aidata õpetajatel ja lapsevanematel MÕISTA seda, millised TULEMUSED järgnevad teatud mõjutus- või kasvatusvõtete kasutamisele täiskasvanute poolt poiste lapsepõlves ja koolieas. Kuidas erinevad mõjutegurid kodus ja koolis võivad kahjustada poiste arengut, kui õigeaegselt ei sekkuta? Millised on psühholoogiliselt positiivselt mõjuvad olukorrad, mida peaksime püüdma oma kodus ja koolis luua?

Kuidas need TULEMUSED ilmnevad juba lastaia-eas, kooliminekul, muutuvad murdeeas poistel ja väljenduvad noortel meestel? Mis on põhjuseks soovimatusele õppida? Miks provotseerivad poisid oma käitumisega teisi ning kahjustavad enda ja teiste vaimset tervist?

Selle meistriklassi jooksul analüüsime erinevaid ohutegurite tunnusmärke ja kaardistame poisi kujunemise tagajärgi, tulemusi, et mõista õigeaegse ja sobiva sekkumise vajadust.

MEISTRIKLASSI ajakava:

MEISTRIKLASSI vol.2 raames toimub kolm veebiseminari 2 ak. tundi igal päeval, mis on 3 erineva teemaga. Peale selle on BOONUSENA  lisaks järgmisel nädalal 7.novembril kell 15- 16.30 praktiline töötuba, kus võtame koos ette küsimused ja aruteluteemad, mis tekkisid osalejatel veebiseminaride slaide vaadates ja selgitusi kuulates. Lisaks arutleme nende küsimuste üle, mida kirjutasid KÜSITLUSELE vastajad.

Meistriklassis osalemise KASU:

  • saate paremini aru poiste käitumise tagamaadest ja põhjustest, arenguga seotud väljakutsetest ja kasvamise riskiteguritest,
  • mõistate, kuidas arenevad probleemsed olukorrad poisi kasvueas ja mis riskitegurid neid mõjutavad,
  • otsime koos erinevaid lahendusi ennetuseks ja headeks sekkumisteks nii kodus, lasteaias kui ka koolis,
  • leiate kasutuskõlbulikke “tööriistu” poiste mõjutamiseks, ühiseks reeglite kujundamiseks ja enesekontrolli arendamiseks,

  • mõistate ja leiate soovi toetada poiste arenguvajadusi ja huvisid, stressi maandamise võimalusi ja keerulistes olukordades abi otsimise olulisust nii perena kui ka õpetajana,

  • õpite aru saama poisse vajadusest toetuse järele ja mõistma samas enda puhul suuremat enesekontrolli  ja -arendamise vajadust lapsevanema või õpetajana,

  • kuulete teiste täiskasvanute poolt tehtud vigadest poiste kasvamise ajal nii, et saate ise neid tulevikus vältida.

Täpsem info Meistriklassi vol.2 sisuteemade kohta erinevatel veebiseminaridel kolmel eri päeval leiate SIIT: