10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös 2.samm

10,00 

 

10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös

2.samm abiks algavale ja teadlikule õpetajale oma tööga seotud raskuste ennetamiseks.

Teadlikult õpetajarolli! Vaata lühitutvustust

  • Materjal 37 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja  PÕR-is, Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”

Kirjeldus

Õpetaja roll ja rollikäitumine

Rolli omaksvõtmine ja professionaalses rollis käitumise algus on nagu „riietumine uute rolliriietega“, nagu astumine lavale, et täita, teatud mõttes „mängida“, teatud osa oma tööga seotud argipäevas.
See on eluline tegevus ja loomulik osa iga professionaalse rolli puhul. Ka arstid, müüjad, kohtunikud jt. teavad oma professionaalset rolli ja täidavad seda igal päeval.
Kõrvaltvaatajatena ei kujuta me ette, et mõne teise elukutse esindaja seda ei tea või eirab ning käitub meiega täiesti kohatult vales rollis. Kasvõi poes või haiglas.
Mõne elukutse puhul on selle igahommikuse rollitäitmise alustamiseks abiks teatud töövorm – valge kittel, kohtunikukuub või õpilaserolli puhul ka koolivorm.
On tähtis, et õpetaja teadvustaks, millises rolli omaksvõtu etapis ta on, et saaks ka teadlikult jätkata oma arendamist õpetajarolli parema mõistmise ja tegutsemise nimel

Sisukord
1. Õpetajaroll, rolli omaksvõtmine ja edukas rollikäitumine. Lk.3
2. Miks on vaja õpetajale teadmisi psühholoogilisest vaatest õpetajarollile? Lk. 4
3. Õpetajarolli sisu oleks nagu kõigile teada ja selletõttu käituvad lapsevanemad vahel
õpetaja kriitikuna. Lk.7
4. Rolli omaksvõtt, kooli ühine, isiklik õpetaja rollipilt, tajutud rolliootused, teadlik
rollikäitumine. Lk.9
5. Rolli omaksvõtmise etapid õpetaja professionaalses arengus. Lk.11
6. Õpetaja heaks toimetulekuks oma tööga on tal hädavajalik tunda teiste osapoolte
rolliootusi temale kui õpetajale ja neid täita. Lk.13
7. Rollikujutlus, rollipilt – õpetaja enda ettekujutus õpetajarollist, milline ta peaks olema
õpetajana ja kuidas käituma. Lk.16
8. Kuidas õpetajarollis käitumine kaitseb õpetajat? Lk.17
9. Milline on õpetajarolli sobiv ja edukas rollikäitumine? Lk.20
10. Milline peaks olema või ei tohiks olla õpetaja töökorraldus eri rollides – rollirepertuaar?
Lk.21
11. Õpetajarolli tähtsaim alamroll on see, et õpetaja on juht! Lk.24
12. Õpetaja juhtimiskäitumine õppetunnis ja klassijuhatajana. Lk.25
13. Õpetajana olla juht on igapäevane ülesanne. Lk.26
14. Õpetaja juhtimistegevused koolis ja võimalikud vead. Lk.27
15. Millised on õpetaja ülesanded ja tegevused, kui ta on parajasti juhirollis? Lk.28
16. Õpetaja kui juhi sisemine kindlus paistab välja tema kindlast väljendusviisist ja käitumisest
Lk.32
17. Praktilised nõuanded ja kasu õpetajale tema töös õpetajarolli ning juhirolli teadliku
omaksvõtu tulemusel Lk.35