10 sammu, mis aitavad ennetada raskusi õpetajatöös – 7.samm Sotsiaalsed oskused, head suhted

15,00 

  • Materjal 80 lehekülge paljude näidete ja praktiliste soovitustega
  • Pildid internetileheküljelt www.pixabay.com
  • Soovituslikud raamatud esitatud kaanepildiga
  • Alusmaterjaliks  õpetaja Personaalse Õppimise Rajal, mille juhendid on  üleval FB grupis  “Praktiline psühholoogia abiks õpetajale”

Kirjeldus

Samm 7 – Õpetaja tundetarkus, sotsiaalsed oskused ja head suhted

Õpetajatöös on hädavajalikud mitmed psühholoogilised oskused, et edukalt toime tulla. Eriti tähtsad on sotsiaalsed oskused, et luua häid suhteid nii õpilaste, kolleegide kui ka lapsevanematega.

Ka õpetaja emotsioonid ja tunded mõjutavad nii tema enda töörõõmu kui õpikeskkonda klassiruumis. Pealegi negatiivsete tunnete ülekaal koolipäevas sillutab tee kiirele läbipõlemisele.

Õpetaja emotsionaalne intelligentsus, tundetarkus on ülimalt oluline ka lastega suhtlemisel, nende mõistmisel ja toetamisel.

Alustava õpetaja jaoks on esmatähtis saada hakkama endaga, oma tunnete ja suhetega, siis kulgeb ka õpetamistöö klassis paremini.

Sisukord

1. Õpetaja emotsioonid. Positiivsus ja rõõmsameelsus õpetaja elus. Toimetulek negatiivsete
emotsioonidega, eriti vihaga lk.3
2. Õpetaja ja õpilaste emotsioonid kui ümbritseva keskkonna peegeldajad lk.4
3. Positiivne ja rõõmsameelne õpetaja koolis lk.7
4. EQ – õpetaja emotsionaalne intelligentsus – edukuse võti! Lk.8
5. Emotsionaalse intelligentsuse tähtsamad tunnused lk.11
6. Emotsionaalse intelligentsuse teine pool. Õpetaja suudab tulla toime ka oma negatiivsete
emotsioonidega, eriti vihatunnetega lk.13
7. Agressiivsus ja agressiivne käitumine lk.14
8. Agressiivsuse tekkel võib olla mitmeid põhjusi lk.16
9. Kokkuvõtteks agressiivsuse olemasolu ja põhjuste kohta lk.21
10. Vihajuhtimise õppimine. Viharedel kui agressiivse käitumise ennetusmudel lk.22
11. Positiivse sisuga sõnumiga ja sotsiaalselt arenenud oskustega inimese pingerida vihatunnetega
hakkama saamiseks lk.24
12. Kui viha ei elata välja, mida siis viha meiega teeb? Lk.25
13. Vihastamisest, vihast ja vihkamisest lk.26
14. Sotsiaalne intelligentsus. Tarkus suhetes, vajaliku suhtlemisoskuse ja heade suhete loomise
eeldus lk.32
15. Õpetaja hädavajalikud sotsiaalsed oskused toimetulekuks lk.35
16. Sotsiaalsed oskused, mis õpetajal peaksid olemas olema, et ta oskaks ka õpilasi selles juhendada
ja õpilased võiksid temast eeskuju võtta lk.37
17. Suhtlemisoskuste tähtsus igas töös inimestega lk.38
18. Õpetaja suhtlemisoskuse eripära lk.39
19. 10 otsustavat „pehmet oskust“ ehk soft skills Europassi järgi lk. 41
20. Mida teeb ja oskab hea suhtleja? Suhtlemisoskuste, suhtlemisvilumuste viis valdkonda lk.47
21. Suhtlemise kolm alustala ehk kolm komponenti lk.48
22. Suhtlemiskompetentsuse tasandid, füüsilise ja psüühilise lähedusega seotud sobiv distants lk.45
23. Millised olulised küljed on edukas suhtlemisprotsessis tähtsad? Lk.46
24. Teadlik tajumine lk.50
25. Kommunikatsioon lk.50
26. Mõjutamine lk.52
27. Õpetaja head suhted õpilastega. Inimsuhete kvaliteedi näitajaid lk.54
28. Heade suhete kvaliteedianalüüsi võimalikke kriteeriume lk.52
29. Kuidas luua koolis häid suhteid? Häid suhteid soodustavad tegurid lk.58
30. Kui täiskasvanu suhtleb lapsega või noorukiga lk.62
31. Hea suhtleja oskused käituda õigesti arvestades situatsiooni ja partnereid lk.67
32. Suhtlemisguru ja 1936.aastal ilmunud kuldraamatu “Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi”
autor Dale Carnegie annab väga lihtsad nõuanded inimestega suhtlemiseks lk.68
33. 10 kõige suuremat viga, mida teeb õpetaja suheldes õpilastega lk.70
34. Halb suhtleja ei oska käituda lk.76
35. Oi, kui tähtsad on sinu sõnad, õpetaja! Lk.77
36. 100 head sõna lapsele ja noorele tunnustuseks ning rõõmuks lk.79