Kui õpetajal on raskusi probleemse käitumisega poistega – mida võiks proovida teha?

13,00 

Praktiline veebinar Zoomis, mis toimus

 neljapäeval,  28.septembril kell 15 – 16

järelvaatamise salvestus

Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

Veebinari viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

*****

INFOKS:

Järelvaatamise pileti soetamise järel saate kinnituskirja järelvaatamise õiguse kohta. Järgmise meiliga saate lingi järelvaatamiseks oma ostul lisatud meiliaadressile. Järelvaatamise võimalus on mõeldud vaid Teile ja kehtib 2 nädalat ostu sooritamise päevast alates.

Kirjeldus

Kõik sellealased uuringud näitavad Eesti kooli kohta, et õpetajatel on mitmeid raskusi käitumishäiretega poistega, kes tihti ei suuda koolikorraga leppida ja reeglitele alluda. Poistel on täheldatud rohkem õpiraskusi, ka puudujate või koolist lahkujate hulgas on poiste protsent suurem. 

Algajatel õpetajatel, kellel on olnud vähe koolipraktikat ülikoolis õppimise ajal, võib tekkida arusaamatusi, kui poisid nende juhendamisest loobuvad ja hoopis tundi segama hakkavad. Keerulisemad konfliktid klassis võivad aga tekkida just vanemate õpetajatega, kellega on olnud pikema aja jooksul arusaamatusi ja nende nõudmistega pole poisid leppinud. Ka halvad hinded või märkused võivad valada “õli tulle” selliste konfliktide tekkeks.

Võime ju omavahel arutada, kas poistega peaks teisiti käituma kui tüdrukutega, et nendega paremat kontakti saavutada ja nende õppimist toetada. Samas aga paljude täiskasvanute praktiline kogemus on selline, et kui katsetada poistega tüdrukutest veidi erinevat lähenemist, siis võib EDU saavutada.

Need lapsevanemad, kellel on olnud keerulise iseloomuga pojad, teavad seda, et on oluline arvestada poiste eripära, mis väljendub nende huvides ja viisides, kuidas nad õpivad või oma loominguga tegelevad.

Olen nii oma psühholoogitöö pikaajaliste kogemuste tõttu, erivajadustega laste õpetajana kui ka oma poja tuttavate poistega kokku puutudes näinud, kui palju vigu võib teha, kui ei osata või ei suudeta poiste eripära arvestada kas õpetajana või emana, isana.

Olen oma enda vigade analüüsi tagantjärele tehes, erinevaid häid raamatuid uurides poiste teemal ja neid nõuandeid ka nõustamistöös katsetades, saanud aru paljudest tähtsatest asjadest, mida poiste mõistmiseks oleks vaja teha. Kõigepealt proovida leida viis, kuidas nendega paremat kontakti saavutada. See on nende toetamise ainus lähtekoht, sest kontaktist algavad head suhted, üksteise mõistmine ja vastastikune austav suhtumine.

Poiste veebinaride teemaks ongi need minu kogemustest, heade ekspertide ja tuntud autorite nõuannetest tulenevad järeldused või soovitused, mida tahan teiega jagada. Arutame koos võimalusi, kuidas võiks poistega rohkem arvestada nii kodus kui ka koolis, nende eripära tundma õppida ja nende õppimist paremini toetada.

Veebinaril räägime:

  • Millised eripärad ilmnevad paljudel poistel juba varakult lasteaias ja koolieas?
  • Milles võivad väljenduda poiste stress ja õpiraskused erinevalt tüdrukutest?
  • Miks poisid rikuvad korda, kui neile ainetunnis ei meeldi või nad ei tule õppimisega toime?
  • Milliseid võtteid võiks õpetaja katsetada poistega paremate suhete saavutamiseks?
  • Millised õpistiilid ja lähenemised võiksid aidata poistel paremini õppida, kui arvestada nende psühholoogilisi erinevusi?
  • Miks poisid vajavad korda, autoriteete ja meeskonda rohkem kui paljud tüdrukud?

Olete väga oodatud nendele veebinaridele!