Poiste käitumise, õppimise ja vaimse tervise iseärasused – millised need on ja kuidas nendega arvestada?

Meistriklassi  järgmine osa ja järelvaatamise võimalus avaneb uuel 2024.aastal

Info Meistriklasside kohta üldiselt:

NB! Ka need, kes ei saa olla veebinaridel kohal, võivad  ikkagi osaluspileti osta. Siis saavad  nad ligipääsu MEISTRIKLASSI FB-grupis ja järele vaadata jooksvalt kõiki veebinare . Vastava MEISTRIKLASSI FB-grupis on kõik videod ja materjalid avatud järele vaatamiseks 2023.aasta lõpuni.

Tutvustavat videot Meistriklassi 1.osa teemal näete SIIT

Meistriklassi viib läbi hariduspsühholoog Tiia Lister

INFOKS:

Osaluspileti eest tasumise järel saate kinnituskirja meistriklassist osavõtu õiguse kohta kindla osaleja nimele. Kui meistriklassis osalemise eest tasub kool ja on vaja e-arvelduskeskkonna kaudu e-arvet, siis palume korrektse info saata meilitsi Tiia Listeri nimele tiia.lister@ellu.ee  k.a. koos täpse osaleja nimega.

Vahetult enne 1. veebinari toimumist 23.oktoobril saadame sama päeva hommikul järgmise meili osaleja nimele Zoomi aadressiga Teie poolt ostul lisatud meiliaadressile või kooli saadetud info alusel. See tagab veebinarile nimelise sissepääsu Zoomi keskkonda kogu meistriklassi jooksul. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi veebinaride toimumist personaalse järelvaatamise õiguse meistriklassis osalenud inimese jaoks kuni 2023. aasta lõpuni.

 

Kirjeldus

MEISTRIKLASSI kõige olulisem EESMÄRK on anda praktiliselt kogetud INFOT, ideid ja  teadmisi  erinevate TÖÖRIISTADE KATSETAMISEKS oma poja või õpilaste toetamiseks.

MEISTRIKLASSI eesmärk on aidata õpetajatel ja lapsevanematel MÕISTA seda, millised TULEMUSED järgnevad teatud mõjutus- või kasvatusvõtete kasutamisele täiskasvanute poolt poiste lapsepõlves ja koolieas. Kuidas need TULEMUSED ilmnevad juba lastaia-eas, kooliminekul, muutuvad murdeeas poistel ja väljenduvad noortel meestel? Mis on põhjuseks soovimatusele õppida? Miks provotseerivad poisid oma käitumisega teisi ning kahjustavad enda ja teiste vaimset tervist?

MEISTRIKLASSI EESMÄRK on panna MÕTLEMA ja KATSETAMA uusi lahendusi, mis mõnikord on küll vanad, aga toovad paremaid tulemusi, kui moodsad ja uued.

MEISTRIKLASSI EESMÄRK on olla TOEKS nendele õpetajatele ja lapsevanematele, kellel kodus või koolis pole kellegagi arutada või nõu pidada oma poja või õpilaste probleemide üle, sest lihtsalt neil pole selliseid kaaslasi, kellel oleks rohkem kogemusi ka tulemuste kohta poiste toetamisel.

MEISTRIKLASSI ajakava:

MEISTRIKLASSI raames toimub kolm veebiseminari 1,5 tundi igal päeval, mis on 3 erineva teema sisuga. Peale selle BOONUSENA  lisaks järgmisel nädalal 1.novembril kell 15 praktiline töötuba, kus võtame koos ette küsimused ja aruteluteemad, mis tekkisid osalejatel veebiseminaride slaide vaadates ja selgitusi kuulates. Lisaks arutleme nende küsimuste üle, mida kirjutasid KÜSITLUSELE vastajad.

Meistriklassis osalemise KASU:

  • saate paremini aru poiste käitumise tagamaadest ja põhjustest, arenguga seotud väljakutsetest ja kasvamise riskiteguritest,
  • mõistate, miks poistel tekivad kergesti õpiraskused ja loobumine pingutustest, kui õppimiseviis pole nende jaoks sobiv,
  • õpite, kuidas saaks poisse õppimisel paremini toetada nii ainetunnis õpetajana kui ka vajadusel kodus,
  • mõistate paremini poiste vajadusi, vaimse tervise aluseid, koolistressi põhjusi ja väljendusi,
  • leiate ideid, kuidas poistega suhelda ilma pidevate konfliktideta,
  • leiate kasutuskõlbulikke “tööriistu” poiste mõjutamiseks, ühiseks reeglite kujundamiseks ja enesekontrolli arendamiseks,
  • mõistate ja leiate soovi toetada poiste arenguvajadusi ja huvisid, stressi maandamise võimalusi ja keerulistes olukordades abi otsimise olulisust nii perena kui ka õpetajana,
  • õpite aru saama poisse vajadusest toetuse järele ja mõistma samas enda puhul suuremat enesekontrolli  ja -arendamise vajadust lapsevanema või õpetajana,
  • kuulete teiste täiskasvanute poolt tehtud vigadest poiste kasvamise ajal nii, et saate ise neid tulevikus vältida.

Täpsem info Meistriklassi sisuteemade kohta erinevatel veebiseminaridel kolmel eri päeval leiate SIIT: