Miks on liitmine aluseks põhitehete mõistmisele ja arvutamisele?

15,00 

Tähelepanu!

Praktilise veebinari, mis

toimus neljapäeval,  21.septembril kell 15 – 16.30 ja külalisena osales

Soome matemaatika õpetaja Nina ÅGREN,

salvetusvideo järelvaatamiseks. 

Veebinar on mõeldud õpihimulistele vanematele ja õpetajatele.

Veebinari viis läbi hariduspsühholoog Tiia Lister ja külalisena osales Soome matemaatika õpetaja Nina ÅGREN.

TULE JA AVASTA HUVITAVAID VÕIMALUSI MATEMAATIKAT MEELDIVALT ÕPPIDA, ET VÕIKSID OMA LAST VÕI ÕPILASI PAREMINI TOETADA.

Matemaatika õppimise tasulised veebinarid aitavad lapsevanemal endal ja ka õpetajal saada ideid, kuidas võiks õpetada lapsele matemaatikat nii, et ta saaks sellest rõõmu ja soovi õppida.

*****

INFOKS:

Järelvaatamise osaluspileti soetamise järel saate kinnituskirja selle video vaatamise õiguse kohta. Siis järgmise meiliga saadame video järelvaatamise lingi sellele meilile, mida ostul lisasite.  Järelvaatamise võimalus on mõeldud vaid Teile ja kehtib 2 nädalat ostu sooritamise päevast alates.

Kirjeldus

Veebiseminari eesmärk on astuda matemaatika õppimise toetamisel järgmine oluline samm. Liitmine on kõigi aritmeetiliste põhitehete alusteadmine ja -oskus.

Kui laps ei tunne arve, arvuridu, arvu jagunemisi, kümnepaare ega oska tõlgendada numbritega ülesmärgitud arvusuurusi, siis on tal kindlasti suuremate arvudega liitmistehteid raske teha. Siis ei saa ta mõista lahutamise, korrutamise ega jagamise tehete sisu ega neid tehteid rõõmsalt arvutada.

Veebinaril räägime: 

  • Kuidas on lapse matemaatika õppimise rõõm seotud arusaamise ja õnnestumisega isegi lihtsate arvutusülesannete puhul?
  • Mida peaks laps kindlasti enne väga hästi mõistma, et oskaks liita ka suuremaid arve?
  • Milliseid tegevusega seotud abivahendeid võiks õpetaja või lapsevanem ise kasutada, et olla kindel lapse järgmiste oskuste olemasolus?
  • Kuidas on liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine seotud lihtsate aritmeetika alusteadmistega, mitte valemite pähe õppimise ega abstraktsete arvutustega?