Sisseelamisprogramm koolile alustavate õpetajate toetuseks PÕHIPAKETT

699,00 

Praktiline psühholoogiline abi KOOLIDE SUVEKOOLIS august – september 2024 kaasaegse koolikultuuriga koolile alustavate õpetajate edukaks vastuvõtuks ja kohanemise toetamiseks.

Soodushind kuni 30.juuni 2024

Toetav psühholoogiline nõustamine Suvekooli kolmes veebinaris ja kooli eraldi nõustamise kaudu vastava JUHENDI kasutamiseks koolijuhtkonna meeskonnale või juhtmentorile, kes vastutab otseselt uute õpetajate värbamise ja vastuvõtu eest.

Sisseelamisprogrammi JUHENDI autor ja veebinari läbiviija  hariduspsühholoog Tiia Lister

INFOKS:

Osaluspileti eest tasumine on võimalik otse või koolile esitatava e-arve kaudu. Selleks on vaja saata osalemisoov ja täpsed andmed e-arve jaoks meilile tiia.lister@ellu.ee. Seejärel saate kinnituskirja programmist osavõtu õiguse kohta. Siis lepime meilitsi kooli kontaktisikuga kokku eraldi  kooli veebinari toimumise ajad, osalejad ja kursuste platvormi kasutamise, kus avaneb ligipääs juhendile ja lisamaterjalidele. 

Pärast arve tasumist ja vahetult enne veebinaride toimumist eelmisel päeval saadame järgmise meili Zoomist osavõtu aadressiga Teie poolt ostul lisatud meiliaadressidele. See tagab veebinarile kogu kooli meeskonna personaalse sissepääsu veebinarile. Kõik osaluspileti ostjad saavad pärast Zoomi veebinari toimumist oma kooli jaoks juhendile ligipääsu ja veebinari järelvaatamise õiguse kursuste platvormi kaudu.

Samuti saadame igale osalejale Tiia Listeri kursuste platvormil võimaluse sissepääsuks Thinkifici keskkonnas.

Kirjeldus

Täpsem info Koolide Suvekooli tutvustuse lehelt ka SUVEKOOLI sisuteemade, korralduse ja erinevate nõustamisvalikute kohta koolile.

***

SISSEJUHATAV PAKETT:

Praktiline psühholoogiline abi kaasaegse koolikultuuriga koolile iseseisvaks tööks sisseelamisprogrammi koostamisel alustavate õpetajate edukaks vastuvõtuks ja kohanemise toetamiseks.

Personaalne või kooli nõustamine (eraldi 2 akadeemilist tundi) ZOOMI veebinaris koolile sobival ajal vastava JUHENDI kasutamiseks koolijuhtkonna meeskonnale või juhtmentorile, kes vastutab otseselt uute õpetajate värbamise ja vastuvõtu eest.

Programmis on kooli SISSEELAMISPROGRAMMI koostamise JUHEND 12 lehekülge, mis koosneb nii psühholoogilistest nõuannetest alustava õpetaja kohanemisprotsessi hõlbustamiseks kui ka koolile konkreetse tegevusplaani loomiseks uute õpetajate vastuvõtul.

Lisaks toimub koolile sobival ajal 1,5 tunnine veebinar Zoomis, mille eesmärk on ühiselt arutada konkreetset kooli oma sisseelamisprogrammi loomist, arvestades kooli eripära või aktuaalseid probleeme, mida uued õpetajad peavad teadma.

Tutvustava video “Igal koolil võiks olla alustavate õpetajate toetuseks oma SISSEELAMISPROGRAMM ja tegevuskava” sisseelamisprogrammi vajalikkuse ja juhendi kohta leiate siit

LIHTNE PAKETT KOOLILE:

Koolidele, kellel on palju muret uute õpetajate leidmisega:

 • 6 akadeemilist tundi veebinari Zoomis (väärtus eraldi ostes 600 eurot)
 • Osalemine kooli 2 liikmelise meeskonnana (koolijuht ja/või juhendaja ja/või õppejuht)
 • Sisseelamisprogrammi juhend koolile (väärtus 250 eurot)
 • Teie kooli meeskonna juhendamine kogu programmi jooksul 1 kord nädalas kokku 4 korda Drives (väärtus 280 eurot)
 • Sisseelamisprogrammi täitmise seireks kontrollnimekiri (väärtus 100 eurot)

Tegelik hind oleks sellise kooli sisseelamisprogrammi loomise nõustamise kohta 1230 eurot.

***

PÕHIPAKETT toetus koolile august – september 2024:

 • 6 akadeemilist tundi veebinari Zoomis + lisaveebinar eraldi teie kooli meeskonna juhendamiseks (väärtus eraldi ostes 800 eurot)
 • Osalejad kooli meeskonnana (koolijuht ja/või juhendaja  ja/või tugimeeskond)
 • Sisseelamisprogrammi juhend koolile (väärtus 250 eurot)
 • Teie kooli meeskonna juhendamine kogu programmi jooksul 1 kord nädalas kokku 4 korda Drives (väärtus 280 eurot)
 • Sisseelamisprogrammi täitmise seireks kontrollnimekiri (väärtus 100 eurot)
 • Kooliga sisseelamisprogrammi loomise koostöö käigus saadud ülevaade õpetajate võimalikest lahkumise psühholoogilistest põhjustest teie koolis ja hariduspsühholoogi hinnang + ettepanekud võimalike lahenduste kohta (väärtus 500 eurot)
 • Toetus ja juhendamine ühe lisanõustamise kaudu septembri viimasel nädalal uue kooliaasta alguses kooli meeskonnale või juhendajale kirjalikult Drives või eraldi Zoomi 1-tunnise kõne kaudu (väärtus 100 eurot)

Tegelik hind oleks sellise kooli sisseelamisprogrammi loomise nõustamise kohta 2030 eurot.

***

Erinevatel koolidel on oma erilised mured ja probleemid puuduvate õpetajate leidmisega ja alustavate õpetajate toetamisega.

* Mõnel koolil on selleks SISSEELAMISPROGRAMM olemas. Aga mõne kooli puhul võib olla õpetajate puudus tulnud alles viimastel aastatel ja näiliselt ootamatult. Nüüd tuleb septembris korraga kooli mitu uut õpetajat.

* Mõnel koolil on olnud õpilastega nii suured probleemid, et see on tinginud õpetajate vahetumise. Siis peaks uusi õpetajaid nende keeruliste klassidega tööks rohkem eesmärgipäraselt ette valmistama.

Selleks, et alustav õpetaja suudaks 100 päevaga või vähemalt ühe õppeaastaga hästi kohaneda, vajab ta sihipärast kooli tuge ja juhendamist. Igal koolil peaks olema peale alustavat õpetajat juhendava mentori ka kolleegide võrdsetoe grupp.

Kõige tähtsam on aga – TEGEVUSKAVA, milliseid tegevusi alustava õpetaja toetuseks tehakse veel selle kooliaasta eel ja esimestel nädalatel septembris. Õpetaja edukaks kohanemisprotsessiks vajab ta piisavalt infot uue töökoha kohta ja psühholoogilist tuge juhendaja, kolleegidest toetusmeeskonna või uue koolisõbra kaudu. Seda kõike peaks kool talle kindlustama!

Kõigis koolides pole ka psühholoogi nõuannet võimalik kasutada alustavate õpetajate vastuvõtuks ja toetamiseks. Seetõttu tahan oma abi pakkuda erinevalt igale koolile, just nii, nagu sellel koolil vaja!

* Mõni kool vajab eeskujuks enda programmi koostamisel vaid JUHENDIT ja selle tutvustamiseks üht veebinari. * Mõni teine kool vajab lisaks kooli juhtkonnale psühholoogilist toetust mitme veebinariga, kuna juba mitu aastat on õpetajad vahetunud. * Mõne kooli puhul on vaja alustavate õpetajatega koos rääkimist veebigrupis, et nende sisseelamise ärevust maandada, nende uues kohas alustamisega seotud muresid kuulata neutraalse koolivälise spetsialisti poolt, eriti siis, kui sellist inimest koolis pole.

Tutvustavas videos räägin ma lühidalt SISSEELAMISPROGRAMMI vajadusest, tähtsamatest teemadest ja JUHENDI sisust, mille alusel võime koos teie kooli programmi ette valmistada.

Nii et igale koolile see, mida just te vajate!

Koolide suvekooli 2 osaleja tagasiside:

 • “Ma olen väga rahul! Sain rääkida kogenud spetsialistiga, psühholoogiga, meie kooli muredest ja läks palju kergemaks. Meil pole endal psühholoogi ja pole ka olnud sisseelamisprogrammi. Nüüd juhendi abil saan selle korda teha – juhend on väga põhjalik! Kuna vajame 3 uut õpetajat, aga siiani pole veel kindel, kas nad tulevad, siis oli selline südamlik ja mõistev tugi mulle suureks kergenduseks.”                        Väiksema kooli õppealajuhataja
 • “Juhend on põhjalik ja selle järgi on tõesti võimalik teha korda meie kooli sisseelamisprogramm, mida vajame ka Ettevõtliku Kooli jaoks. Kõige tähtsam oli, et süsteem sai selgeks, mida on vaja teha, et uutel õpetajatele ja ka koolil oleks kergem seda kohanemisprotsessi läbi teha. Veebinarid polnud nii olulised, kuna meil on hea kool ja suuri muresid pole. Aga siiski on teemat hea arutada teise kogenud spetsialistiga ja saada mõtteainet psühholoogilisest vaatenurgast uute õpetajate vastuvõtuks.”                                                                        Keskmise suurusega kooli koolijuht ja õppealajuhataja